Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

e-ABS | Collectieve wijzigingen op januari polissen?

Makelaars, geef de plaatsingen een tag mee, zodat de verzekeraars kunnen bulk accorderen.                                    Dit is de tijd waarin collectieve wijzigingen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor het toevoegen van een clausule of voorwaarden of het wijzigen van een poolverdeling. Bij de verwerking van de wijziging in e-ABS wordt door de makelaar een nieuwe plaatsing op de polisdossiers aangemaakt. De betrokken verzekeraars moeten voor dezelfde wijziging alle nieuwe plaatsingen accorderen. Bij poolwijzigingen moeten de pooldeelnemers in de nieuwe pool accorderen op de nieuwe plaatsingen en de pooldeelnemers die niet meer deelnemen in de nieuwe pool moeten accorderen voor beëindiging betrokkenheid op de oude plaatsingen. Het accorderen van de individuele polissen is voor de betrokken verzekeraars veel werk. Het proces kan veel sneller en efficiënter als de verzekeraars gebruik kunnen maken van bulk accorderen. Om ervoor te zorgen dat de verzekeraars kunnen bulk accorderen is er een tag nodig op de nieuwe plaatsing. De makelaar kan deze tag plaatsen.

Hoe kan de makelaar een tag plaatsen op e-ABS plaatsingen?

Makelaars die met een koppeling werken, maar vanuit de backoffice niet gelijk een tag op de plaatsing kunnen meegeven:

 1. Informeer de betrokken verzekeraars dat u de polismutaties voor de collectieve wijziging gaat aanleveren en gaat voorzien van tag xxxx (bijvoorbeeld ‘pool_987_wijziging_ 2023’ of ‘clausule X jan-2023).
 2. Geef de betreffende polismutaties in uw backoffice dezelfde omschrijving. Hierdoor krijgen de nieuwe plaatsingen in e-ABS een herkenbare titel. Bijvoorbeeld ’01-01-2023: poolwijziging pool 987’ of ’01-01-2023: clausule X toegevoegd’.
 3. Lever de polismutaties aan e-ABS aan. Verzekeraars doen vooralsnog nog niets met de akkoordverzoeken. Die pakken ze pas op als ze van de makelaar een seintje hebben gekregen dat de tags zijn geplaatst.
 4. Maak vanuit MIS een export van alle plaatsingen met status ‘In onderhandeling’ (gebruik eventueel aanvullende zoekvelden zoals Datumselectie-Plaatsing creatiedatum, Hoofdbranche etc.). Maak in Excel vervolgens op basis van de titel (zie punt 2) een selectie van de plaatsingen die de afgesproken tag moeten krijgen.
 5. Voeg in e-ABS de tag toe op alle plaatsingen in het bestand. Gebruik hiervoor de functie ‘bulk tag plaatsen’. Hiervoor heeft u alleen de e-ABS ID’s van de plaatsingen nodig.
 6. Informeer de betrokken verzekeraars dat de tag geplaatst is. 

Makelaars die met een koppeling werken en vanuit de backoffice gelijk een tag op de plaatsing kunnen meegeven:
en
Makelaars die de polismutaties direct in e-ABS invoeren:

 1. Informeer de betrokken verzekeraars dat u de polismutaties voor de poolwijziging gaat aanleveren en gaat voorzien van tag xxxx (bijvoorbeeld ‘pool_987_wijziging_ 2023’ of ‘clausule X jan-2023).
 2. Geef de betreffende polismutaties in uw backoffice de afgesproken tag mee en lever de polismutaties aan e-ABS aan.
 3. Informeer de betrokken verzekeraars dat de polismutaties zijn aangeleverd en de tag geplaatst is.

Meer informatie over bulk taggen vind u op help.vnab.nl

Hoe kan de verzekeraar bulk accorderen?

Als de betreffende plaatsingen zijn voorzien van de afgesproken tag, kunnen de betrokken verzekeraars alle akkoordverzoeken die betrekking hebben op die plaatsing in één keer selecteren om te accorderen. Dat geldt voor zowel het accorderen van de polisversie op de nieuwe plaatsing als het accorderen van beëindiging betrokkenheid op de oude plaatsing.
Nadat u in het Taken/Meldingen scherm op de knop ‘Bulk accorderen’ heeft geklikt, opent een wizard met een paar simpele stappen:

 1. Selecteer de plaatser van de tag (in dit geval de naam van de makelaar selecteren).
 2. Selecteer de afgesproken tag.
 3. Selecteer het soort akkoordverzoek (Polisversie, Niet meer betrokkenheid of Overig document).
 4. Selecteer alle akkoordverzoeken die u in één keer wilt accorderen en kies voor Verzenden.

Na het afronden van de wizard ziet u een overzicht van alle bulk accorderingen die worden/zijn uitgevoerd. Hier kunt de status zien, maar ook diverse acties opstarten, zoals alle polisinformatie of alle handtekeningenbladen downloaden of aangeven of alle akkoorden administratief zijn verwerkt. 

Meer informatie over bulk accorderen vind u op help.vnab.nl

Publicatie datum: 14 oktober 2022
Meer nieuws