Toen, nu & in de toekomst

We bewaken de continuïteit van onze economie

Van centrale gegevensverwerking tot modern Ontmoetingscentrum. Van herziene procedures en gedragsregels tot digitalisering en het vergroten van de cyberveiligheid. VNAB bestaat sinds 1986 in haar huidige vorm. Hoe ziet onze historie eruit?

Tijdlijn

2023

Heden en verder | Marktmeesterschap, kennis & ontmoeten

Samen met onze leden verleggen we grenzen in de coassurantiemarkt. We hebben één gemeenschappelijk doel: verzekerd zijn van een toekomst die duurzamer en veerkrachtiger is.

2021
2021 | Eerste Risk Insurance Traineeship

2021 | Eerste Risk Insurance Traineeship

Tijdens het Risk Insurance Traineeship gaan young professionals een jaar aan de slag bij een verzekeraar en verzekeringsmakelaar. Een unieke kans om een kijkje in verschillende keukens te nemen. Maar liefst veertien organisaties bieden een traineeplek.

2016
2016 | Opening VNAB Ontmoetingscentrum

2016 | Opening VNAB Ontmoetingscentrum

Een plek om elkaar te ontmoeten, samen te werken en kennis te delen: in 2016 opende het VNAB Ontmoetingscentrum in de voormalige DNB dependance aan de Boompjes in Rotterdam.

2008
2008 | Invoering e-ABS & sluiting beursvloeren

2008 | Invoering e-ABS & sluiting beursvloeren

In 2008 werd door de VNAB met het elektronisch assurantie beurssysteem (e-ABS) de virtuele assurantiebeurs ingevoerd. 

Met de ontwikkeling van dit gedigitaliseerde systeem voor de coassurantiemarkt had Nederland een wereldprimeur. 

2005

2005 | Professionalisering VNAB

De veranderende marktontwikkelingen hadden een stevige impact op onze vereniging. De VNAB werd vanaf 2005 een meer professionele en initiërende belangenorganisatie en nam een adviserende en innoverende rol aan. Het bestuur en de bureauorganisatie werden verder geprofessionaliseerd en er werden verschillende commissies in het leven geroepen. 

1991

1991 | Lancering Beurs Clearing Systeem (BCS)

Voor de administratieve verwerking werd in 1991 het nieuwe Beurs Clearing Systeem (BCS) ingevoerd, wat een nieuwe stap betekende naar efficiencyverbetering. Dit systeem werd in 2000 overgedragen aan ABZ.

1986
1986 | De OCA, de VNAB en het CBC bundelen krachten

1986 | De OCA, de VNAB en het CBC bundelen krachten

Om verzekeraars te faciliteren met moderne administratieve systemen en uniforme gedragsregels werden nieuwe systemen in het leven geroepen.  

Per 1 januari 1986 besloten de organisaties zich samen te voegen tot een nieuwe slagvaardige organisatie die de coassurantiemarkt goed bewaakt: de VNAB is een feit! 

1983

1983 | Oprichting Centraal Bureau Coassurantie (CBC)

Na het tackelen van diverse uitdagingen, gingen de twee bureaus in 1983 samen verder als het Centraal Bureau Coassurantie (CBC). Dit betekende dat het hele Nederlandse coassurantiesysteem voortaan centraal en volgens uniforme regels werd uitgevoerd.

De in Nederland werkzame verzekeraars en gevolmachtigden werden in dit jaar ondergebracht in de Organisatie van Coassurantie Assuradeuren (OCA).

1972
1972 | Oprichting VNAB

1972 | Oprichting VNAB

De oprichting van de VNAB was in 1972 een feit. Het verbeteren van de samenwerking tussen twee assurantiebeurzen was het doel. Door afspraken over uniformiteit van procedures en regels op te stellen die de rechten en plichten tussen makelaars en verzekeraars bepaalden.

1966

1966 | Centrale gegevensverwerking

Het afsluiten van verzekeringen en de afhandeling van schades kostten – voor het tijdperk van digitalisering en samenwerkende organisaties - veel tijd en energie. 

In de jaren ’60 & ’70 van de vorige eeuw ontstonden er initiatieven om dit te stroomlijnen: de Assurantie Boekings Centrale (ABC) in Rotterdam en het Beurs Boekings Bureau (BBB) in Amsterdam. Zij verwerkten als boekingskantoren de premie- en schadeboekingen voor transportverzekeringen en brandpolissen. De kantoren hanteerden niet een uniform boekingstraject.

Meer VNAB?

Benieuwd welke ontwikkelingen, belangrijke trends en inspirerende activiteiten we jaarlijks organiseren? Wij houden je graag op de hoogte!

Zoeken binnen VNAB