'Ook voor de grootzakelijke markt wordt data-analytics de dominante factor'

Thijs de Boer (Aon Strategy & Technology Group)

'Ook voor de grootzakelijke markt wordt data-analytics de dominante factor'

“Ook voor de grootzakelijke markt wordt data-analytics de dominante factor. Dat komt mede doordat de vraag hiernaar sterk toeneemt. Nieuwe emerging risico’s zullen de investeringen hierin versnellen en marktpartijen gaan mogelijkheden zien in het aanboren van additionele verdienmodellen.” Dat verwacht Thijs de Boer, Managing Director EMEA bij Aon Strategy & Technology Group (STG). Deze wereldwijde strategy consulting practice van Aon adviseert met 80 strategy consultants, de meest grote global en regionale (her)verzekeraars en private equitypartijen rondom strategie, M&A commercial due diligence, operating models, emerging risks en data & analytics.

Volgens hem maakt de markt om een drietal redenen gebruik van data-analytics om risico’s sneller en beter te kunnen begrijpen. “In de eerste plaats om ‘het huis’ verder op orde te krijgen. De laatste twintig jaar zijn de kostenratio’s van schadeverzekeraars wereldwijd nagenoeg gelijk gebleven, dus blijft er een noodzaak om met data-analytics de organisatie te stroomlijnen.” Als tweede reden noemt hij het optimaliseren van portfolio’s, bijvoorbeeld om de underwriting robuuster en flexibeler te krijgen, outdated pricing-models aan te passen en riskmanagement-modellen te verbeteren. 

“Een derde stap is de inzet van machine-learning en op AI gebaseerde modellen die voorspellend kunnen werken. Minder dan 20% van de verzekeraars hebben AI-engines volledig geïntegreerd in hun kernsystemen, dus is er nog een lange weg te gaan”, aldus Thijs, die in dit verband benieuwd zegt te zijn naar bijvoorbeeld de ontwikkeling van syndicate Ki, het eerste syndicaat met volledig geautomatiseerde follow-capacity in de Londonse markt.

"Data-analytics is de kern voor verzekeraars om een relevante en winstgevende rol te spelen in de energietransitie."

Thijs de Boer

De vraag groeit enorm

Hij ziet de komende jaren de vraag naar data-analytics sterk toenemen, onder meer doordat de markt een platform en portfolio mindset krijgt: “Veelal homogene of nicherisico’s die digitaal geplaatst worden als een portfolio. Kijk naar de brokers die in-house MGA’s en facilities hebben, hetgeen efficiënter is en bepaalde lastige risico’s alsnog plaatsbaar maakt.” De bijbehorende digitale premievolumes zullen fors groeien.

”In Europa zien we deze voor MKB-bedrijven de komende jaren verdubbelen, mede doordat grote makelaars hierin fors investeren en door de komst van nieuwe digital brokers. In het grootzakelijk segment wordt tot 2026 een groei verwacht van 20% als gevolg van verdere investeringen in e-trading platforms. Op zich een goede ontwikkeling die past bij een snel digitaliserende industrie, waarbij wel gezegd moet worden dat deze platforms nu nog vooral een lokale en regionale focus hebben.”

Nieuwe emerging risico’s

Volgens Aon’s STG-directeur worden de investeringen in dataanalytics daarnaast versneld door de komst van nieuwe, meer complexe emerging risks. “We zien massieve aandacht bij onze cliënten op ESG en renewables: er is hier overduidelijk een groeimogelijkheid voor verzekeraars, naast de druk van de samenleving en toezichthouders om klanten te ondersteunen bij de net-zero transitie. Ook
vanwege het ontbreken van historische schadestatistieken, is er underwriting-expertise noodzakelijk om daadwerkelijk een winstgevende portfolio op te bouwen rondom bijvoorbeeld renewables. Data-analytics is daarom de kern voor verzekeraars om een relevante en winstgevende rol te spelen in de energietransitie.”

Het snel groeiende cybersegment kent volgens Thijs een soortgelijke dynamiek waarbij historische data niet voldoende aanwezig is voor marktspelers, die daarom continu zoeken naar additionele data-inzichten om hun modellen robuuster te krijgen. “Kijk ook naar intellectual property. In 1975 bestond een balance sheet voor ca 20% uit immateriële activa. In 2020 is dat voor veel bedrijven 90%. Dat heeft de risicoprofielen van bedrijven sterk veranderd en biedt enorme kansen voor de markt waarbij dataanalytics cruciaal zal zijn.” Al deze emerging risks vragen volgens hem om robuuste underwriting-modellen, maar ook om een ‘learn as you gomentaliteit’. “Je kunt niet achterblijven. Sterker nog, uit onze analyses blijkt dat de frontrunners die vroeg hun capaciteit en capabilities ontwikkelen met makelaars, nu de grootste tradingpartners van die global brokers zijn.”

Drietal kanttekeningen bij data & analytics

Het is niet alleen hosanna rondom data & analytics, benadrukt Thijs de Boer, die hieromtrent een drietal kanttekeningen plaatst.

  • ONVERZEKERBAARHEID: “Meer data-analytics leidt tot meer inzicht en transparantie en daarmee tot een betere risk assessment. Maar wat doe je met cliënten en risico’s die voorheen binnen een risk appetite vielen en nu door data insights erbuiten vallen? En hoe verhoudt zich dat tot de maatschappelijke rol van de verzekeringsmarkt?
  • GDPR/CYBER: “De exponentiële toename van dataanalytics leidt tot grotere risico’s vanuit een GDPR- en cybersecurity perspectief. Dat vraagt gelijktijdig om investeringen in privacy en security.”
  • TALENT: “De industrie heeft de komende jaren een enorme opgave om het juiste talent aan te trekken. Er ontstaat een gat tussen de enorme focus op data-analytics en het talent dat je hiervoor nodig hebt. Zonder een divers en tech-savy talentpool, zullen de investeringen in data-analytics op niets uitlopen.
Drietal kanttekeningen bij data & analytics
Drietal kanttekeningen bij data & analytics

Additionele verdienmodellen

Een andere reden voor de groeiende vraag naar data-analytics is dat veel makelaars en (her)verzekeraars, naast de traditionele premie- of commissie-inkomsten, nieuwe inkomstenbronnen
zien in ‘data-as-a-service’ modellen. Dat brengt volgens Thijs een aantal uitdagingen met zich mee. “Dit vergt initiële investeringen en schaalbaarheid om tot winstgevende groei te komen en om keuzes te maken hoe jouw unieke data commercieel relevant te maken voor de markt. Daarnaast zul je klanten moeten kunnen uitleggen waarom zij apart moeten gaan betalen voor deze datadiensten, hetgeen momenteel nog vaak onderdeel is van hun bestaande offering.”

Maar het vraagstuk is eigenlijk nog breder: “Sinds 2000 daalt het aandeel van de verzekeringsmarkt relatief tot het wereldwijde BNP, terwijl risico’s alleen maar groter en complexer zijn geworden. Bovendien kunnen verzekeraars, ondanks de huidige gestegen rente, niet meer structureel vertrouwen op enkel hun beleggingsinkomsten. De samenleving vraagt aan brokers en verzekeraars om betaalbare en innovatieve oplossingen om de protection gap te verkleinen en volatiliteit te verminderen.”

Samenvattend zegt Thijs dat de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt ‘een onstilbare honger’ heeft naar dataanalytics om meer inzicht en transparantie op risico’s en klanten te krijgen, betere servicelevels te realiseren, hogere efficiency en het realiseren van nieuwe verdienmodellen. “Insurtechs kunnen hierbij de zaken versnellen en vernieuwen, maar het zullen de grote spelers zijn die het verschil moeten maken. Er blijven kansen voor insurtechs, maar niet zoals tien jaar geleden werd gedacht.
Immers hebben we gezien dat grote spelers niet vervangen zijn door tech start-ups, winstgevende groei belangrijker is dan enkel groei, veel focus is geweest op individuele en MKB-segment en minder op interessante corporate segmenten. Klanten kunnen best loyaal zijn. Ze stappen niet altijd even makkelijk over naar kleine start-ups.” 

Tot slot, wat zou je de markt mee willen geven? Thijs: “De maatschappij vraagt de verzekeringsmarkt méér voor ze te doen. Omarm daarbij de mogelijkheid die data-analytics biedt om te helpen hun grote uitdagingen aan te gaan en bouw tegelijkertijd een structurele voorsprong op de concurrentie.”

“De maatschappij vraagt de verzekeringsmarkt méér voor ze te doen. Omarm daarbij de mogelijkheid die data-analytics biedt om te helpen hun grote uitdagingen aan te gaan en bouw tegelijkertijd een structurele voorsprong op de concurrentie.”

Thijs de Boer

Zoeken binnen VNAB