Hoe houden we het risico op brandschade verzekerbaar?

Mark Gerritsma (Climbel) en Marco Kras (Kras Recycling)

Hoe houden we het risico op brandschade verzekerbaar?

Hoe houden we het risico op brandschade verzekerbaar? Die vraag stelden we aan Mark Gerritsma, risk engineer bij Climbel, en Marco Kras, operationeel manager van Kras Recycling. “De juiste preventieve maatregelen, in combinatie met risicobewuste medewerkers, brengt de schadelast naar beneden. Dat heeft ongetwijfeld een positief effect op de verzekerbaarheid in de toekomst.”

Sinds 1951 houdt Kras Recycling zich bezig met het inzamelen, sorteren, bewerken en verkopen van de afvalstromen van papier, karton, folies en kunststoffen van bedrijven. Het Volendamse familiebedrijf maakt het afval geschikt voor hergebruik of bewerkt het tot grondstof voor een nieuw product. Marco Kras is als operationeel manager verantwoordelijk voor de Nederlandse vestigingen in Volendam, Almere, Amsterdam, Gemert, Hoek van Holland én die in het Belgische Rijkevorsel. Verzekeringen hebben niet zijn grootste prioriteit bekent hij, maar behoren wel tot zijn portefeuille. 

“Tot een paar jaar geleden was onze financiële man verantwoordelijk voor de verzekeringen. Dat lijkt logisch, maar áls er bij ons iets misgaat, is de kans dat dit op de werkvloer gebeurt het grootst. Omdat ik leiding geef aan de mensen op de werkvloer is die taak aan mij overgedragen”, zegt Marco, die in 2021 Mark Gerritsma van Climbel ontmoette.

Bluswater

De risk engineer legt uit wat zijn bedrijf doet. “Wij maken klanten bewust van de risico’s die ze lopen en helpen hen die risico’s te begrijpen en aan te pakken. Dat begint met een online kennismaking, daarna volgt een locatiebezoek. We kijken dan naar orde en netheid op de werkvloer, opslag van goederen en materieel, het gebruik van brandgevaarlijke stoffen, de staat van elektrische installaties, de aanwezige brandbeveiliging en tal van andere zaken. Onze bevindingen bespreken we met de klant, we stellen een rapport op en vragen het bedrijf een self assessment te doen. Vervolgens brengen we de situatie van de locatie in beeld via ons eigen ratingsysteem. Aan de hand van deze risk rating, met cijfers van één tot vier, maken we samen met de klant een plan van aanpak met technische en organisatorische maatregelen die het risico op brand verminderen.”

 

Met een blik op het naastgelegen Markermeer vertelt Mark lachend dat hij bij zijn eerste bezoek aan de vestiging in Volendam al constateerde dat één aspect dik in orde was. “Ze hebben hier bluswater genoeg.” Tijdens zijn rondgang langs de verschillende locaties kreeg hij de indruk dat preventie bij het recyclingbedrijf een belangrijk onderdeel is van de dagelijkse werkzaamheden. Marco bevestigt dat ze bij Kras ook voor de kennismaking met Climbel al bezig waren met brandpreventie en het vergroten van het risicobewustzijn bij de medewerkers. “Onze verzekeringsadviseur heeft ons altijd geadviseerd om veiligheidsrapporten niet onderin een la te leggen, maar de informatie binnen het bedrijf te delen en de aanbevelingen op te pakken. Alleen dan zouden onze risico’s verzekerbaar blijven. Met behulp van Climbel gaan we de veiligheid nog verder verbeteren en nog meer bewustwording creëren bij iedereen in ons bedrijf.”

Zelfinspecties

Hoewel Marco eindverantwoordelijk is voor de operationele activiteiten, legt hij het veiligheidsbesef graag laag in de organisatie. “In het verleden liep ik regelmatig een rondje door het bedrijf om zelf bewust te worden van de risico’s. Dat doe ik nog steeds, maar de zelfinspecties laat ik tegenwoordig uitvoeren door de leidinggevenden, die daarbij de opdracht hebben om bij hun inspectieronde telkens andere medewerkers mee te nemen. Zo worden ook de jongens bij ons in de hallen zich bewust van de gevaren.” 

“Als je tijdens een inspectieronde let op de brandveiligheid, dan gaan je ook dingen opvallen als je gewoon aan het werk bent”, gaat Mark verder. “Voor brand is een combinatie van een ontstekingsbron, voldoende zuurstof en brandbaar materiaal nodig. Per locatie proberen wij die drie aspecten in een werkbare situatie zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. Ook vragen wij aandacht voor de bereikbaarheid van nooduitgangen, de aanwezigheid van brandblusapparaten, het voorkomen van stofvorming en het vrijhouden van bijvoorbeeld acculaders van brandbaar materiaal.” Mark legt uit waarom aandacht voor brandpreventie belangrijk is. “De juiste preventieve maatregelen, in combinatie met risicobewuste medewerkers, vermindert de kans op een mogelijke schade. Dat heeft ongetwijfeld een positief effect op de verzekerbaarheid in de toekomst.”

“Een verzekeraar bezoekt een bedrijf gemiddeld één keer in de drie jaar. Wij nemen minstens één keer per jaar ter plekke een kijkje”

“Risicobewuste medewerkers hebben positief effect op verzekerbaarheid brandrisico”

CLEAR

Frequent contact tussen Climbel en de klant moet ervoor zorgen dat brandveiligheid continu op de radar staat. “Een verzekeraar bezoekt een bedrijf gemiddeld één keer in de drie jaar. Wij nemen minstens één keer per jaar ter plekke een kijkje”, zegt Mark. “Daarnaast hebben we CLEAR, ons online communicatieplatform, waarin de status van aanbevelingen en agendapunten kan worden bijgewerkt. Zo kunnen klant, verzekeraar, makelaar en wij de ontwikkelingen voortdurend monitoren.” Mark is overtuigd van de aanpak van zijn werkgever. “Wat zullen verzekeraars liever verzekeren? Een betonnen gebouw waarin niemand oog heeft voor preventie? Of een brandbaar gebouw, waarin de medewerkers zich heel erg bewust zijn van de risico’s? Ik denk dat ik het antwoord wel weet.

Zoeken binnen VNAB