Elektronisch Assurantie Beurs Systeem (e-ABS)

Efficiënt, online & geïntegreerd

Elektronisch Assurantie Beurs Systeem (e-ABS)

Hoe maken we directe communicatie en het uitwisselen van data voor de coassurantiemarkt mogelijk?  Samen met onze leden hebben we in 2008 e-ABS (elektronisch Assurantie Beurs Systeem) ontwikkeld. e-ABS wordt ingezet voor de volgende processen in de coassurantiemarkt:

Polissen (Placement)

Met e-ABS regel je de digitale processen voor het verkrijgen van dekking voor een risico, het accorderen en beheren van een polis. Dit gebeurt op uniforme en transparante wijze.

Schades (Claims)

Als er sprake is van een schade, creëert de makelaar in e-ABS een schadedossier gekoppeld aan een polisdossier. De afhandeling van het gehele schadeproces - van melding tot afhandeling - wordt door e-ABS ondersteund.

Boekingen (Clearing)

In e-ABS vind je de premie- en schadeboekingen. Verzekeraars kunnen de aangeleverde boekingen verzamelen en de data via een koppeling of export verwerken in hun eigen systemen.

Hoe maken we directe communicatie en het uitwisselen van data voor de coassurantiemarkt mogelijk?  Samen met onze leden hebben we in 2008 e-ABS (elektronisch Assurantie Beurs Systeem) ontwikkeld. e-ABS wordt ingezet voor de volgende processen in de coassurantiemarkt:

Polissen (Placement)

Met e-ABS regel je de digitale processen voor het verkrijgen van dekking voor een risico, het accorderen en beheren van een polis. Dit gebeurt op uniforme en transparante wijze.

Schades (Claims)

Als er sprake is van een schade, creëert de makelaar in e-ABS een schadedossier gekoppeld aan een polisdossier. De afhandeling van het gehele schadeproces - van melding tot afhandeling - wordt door e-ABS ondersteund.

Boekingen (Clearing)

In e-ABS vind je de premie- en schadeboekingen. Verzekeraars kunnen de aangeleverde boekingen verzamelen en de data via een koppeling of export verwerken in hun eigen systemen.

De voordelen van e-ABS op een rij:

  • Alles binnen één platform geregeld
  • Gestandaardiseerde dataverwerking
  • Meer tijd voor persoonlijk contact
  • Transparant, efficiënt & geïntegreerd
  • Naadloze communicatie tussen verschillende partijen
Neem contact op
De voordelen van e-ABS op een rij:
De voordelen van e-ABS op een rij:

e-ABS: in het kort

State of the art handelsplatform

e-ABS is een geïntegreerd online systeem waarin makelaars, verzekeraars en expertisebureaus onderling communiceren en data uitwisselen over polissen, schades en boekingen. 

Hoe werkt dat precies? 
De assurantiemakelaars leveren polissen en schades in e-ABS aan, waarna verzekeraars in e-ABS de polis(documenten) en schade(rekeningen) goed- of afkeuren. De bijbehorende financiële boekingsgegevens worden ook via e-ABS aangeleverd. 

Experts kunnen in e-ABS expertiseopdrachten ontvangen, communiceren en hun expertiserapporten uploaden. Verzekeraars, makelaars en expertisebureaus uit de coassurantiemarkt werken op twee manieren met e-ABS: via een internetbrowser of door een koppeling met de eigen systemen. 

Dit is het protocol voor e-ABS

De afspraken voor het gebruik van e-ABS zijn vastgelegd in een protocol. Het protocol wordt beheerd door de gebruikersgroepen e-ABS (Claims, Placement en Clearing) van de VNAB.

Alle functionaliteiten van e-ABS ontdekken of hulp nodig?

De functionaliteit van e-ABS blijft in ontwikkeling. Meer informatie over het VNAB IT-platform vind je in het VNAB helpplatform.

Naar het helpplatform

e-ABS opleidingen

VNAB investeert continu in e-ABS om gebruikers een state of the art handelsplatform te bieden. We verzorgen e-ABS opleidingen voor de onderdelen Placement (Polissen), Claims (Schades) en Clearing (Boekingen). Deze opleidingen zijn bedoeld voor de startende gebruiker met het e-ABS systeem. In één dag leer jij hoe je kunt werken met e-ABS. 

De opleidingen vinden plaats in het VNAB Ontmoetingscentrum in Rotterdam of online en worden kosteloos aangeboden.

Naar e-ABS opleidingen

Zoeken binnen VNAB