De volgende fase: van Contract Zekerheid naar Co-polis

Digitale ondersteuning van een sneller en efficiënter offerte- en sluitproces in de coassurantiemarkt

De volgende fase: van Contract Zekerheid naar Co-polis

De Nederlandse coassurantiemarkt is uniek: partijen die tegelijkertijd concurreren én samenwerken. De VNAB speelt nu en in de toekomst een centrale rol in de optimalisatie van deze co-opetition. Door de ontwikkeling van gestructureerde data, verdere digitalisering en end-to-end operational exellence, creëert de VNAB een meer efficiënte markt met ruimte voor het maatwerk van de beurs. In verlenging van het programma Contract Zekerheid, is de VNAB daarom gestart met de ontwikkeling van Co-polis.

De uitdagingen van vandaag

Eind 2021 is de VNAB gestart met het programma Contract Zekerheid om oplossingen te ontwikkelen voor de operationele uitdagingen van het huidige coassurantieproces, zoals inefficiëntie, onduidelijkheden en het niet nakomen van procesafspraken. Het programma heeft als doelstellingen om het gezamenlijke prolongatieproces te optimaliseren, verzekerbaarheid te stimuleren en daarmee de klanttevredenheid te verhogen. Met het programma Contract Zekerheid is ketenbreed een verbeterd werkproces ontwikkeld. De eerste verbeterde resultaten zijn intussen zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Het belang van datakwaliteit, datainzicht en data-uitwisseling neemt toe in de coassurantiemarkt. 

Verzekeraars en makelaars hebben in toenemende mate behoefte aan eenduidige en bewerkbare data voor trendanalyses, risicokwalificaties en premiestellingen. Via het bestaande VNAB IT-platform delen leden polissen als PDF documenten in combinatie met een beperkt aantal gestructureerde gegevens in e-ABS om gemaakte afspraken vast te leggen. Deze vorm biedt beperkte mogelijkheden voor geautomatiseerde verwerking en analyses van de polisdata. Contract Zekerheid, verdere digitalisering en verbeterde toepasbaarheid van gestructureerde data, zijn in 2022 door de leden van de VNAB als prioriteiten vastgesteld tijdens de strategische herijking van de vereniging. Met de ontwikkeling van Copolis zet de VNAB samen met haar leden de volgende stap richting de realisatie van de strategische prioriteiten.

Snelheid en inzicht met behoud van flexibiliteit

De nieuwe online applicatie Co-polis brengt het offerte- en sluitproces samen. In Co-polis leggen marktpartijen alle informatie om tot een polis te komen, eenmalig en gestructureerd vast. De applicatie voorziet in structuur waarbij de flexibiliteit van de coassurantiemarkt behouden blijft. De ontwikkeling van Co-polis richt zich op:

 • Snelheid
  Het reduceren van de doorlooptijd van de polisopmaak.
 • Eenmalige vastlegging aan de bron 
  Het verminderen van het aantal controleslagen en het overtypen van data.
 • Weten waar je staat
  Inzicht in het proces en verzekerde risico’s voor alle betrokkenen door vaste stappen in het proces en het centraliseren van alle informatie op één plaats.
 • Maximale integratiemogelijkheden
  Aansluiting op bestaande VNAB IT-platform en maximale aansluitingsmogelijkheden voor alle backoffices door het ontwikkelen van een vast datamodel (waar mogelijk SIVI).
 • Gestructureerde data
  Gegevens voldoen aan een vooraf gedefinieerd datamodel en zijn daardoor relatief eenvoudig uit te lezen door andere systemen en te analyseren.
 • Behoud van flexibiliteit
  Ruimte voor eigen inhoud (zoals voorwaarden en clausules) en communicatie (zoals chat en visuele weergave van mutaties).

Uit de startblokken met de startgroep

Co-polis is een co-creatie van de VNAB met, voor en door de leden. De ontwikkeling is gestart met een groep van acht leden: Kröller Boom, Meijers, Raetsheren, VLC, Allianz, Corins, HDI en NN. In de afgelopen maanden zijn alle startgroepleden individueel geïnterviewd om een goed beeld te krijgen van de wensen, verwachtingen en prioriteiten. Ook hebben de leden tijdens workshops input gegeven voor de (minimale) functionaliteiten die in fase één van Co-polis gerealiseerd zullen worden.

Startgroepleden

Allianz Nederland
Corins B.V.
HDI Global SE, the Netherlands
Kröller Boom Assurantiën B.V.
Meijers Assurantiën B.V.
Nationale-Nederlanden
Raetsheren van Orden B.V.
VLC & Partners

Wat is Co-polis?

Co-polis is een online applicatie waarin het offerte- en sluitproces inclusief bijbehorende communicatie digitaal wordt ondersteund. Door eenmalige en gestructureerde vastlegging van data aan de bron, ontstaat een efficiënter en inzichtelijker proces voor alle betrokkenen in de keten. Co-polis werkt samen met het bestaande VNAB IT-platform (e-ABS, Sanctie- platform en iDOSplatform) en biedt maximale integratiemogelijkheden voor alle backoffices. Binnen het systeem behouden leden van de VNAB ruimte voor flexibiliteit op het gebied van inhoud en communicatie.

"Co-polis voorziet in structuur waarbij de flexibiliteit van de coassurantiemarkt behouden blijft."

Hoe nu verder?

De ontwikkeling van Co-polis gebeurt de komende periode aan de hand van een agile aanpak. Deze aanpak werkt met een vastgesteld tijdspad voor de ontwikkeling van functionaliteiten die de meeste waarde
toevoegen. Al aan het einde van dit jaar gaan de startgroepleden proefdraaien met een zogeheten alphaversie om zo snel mogelijk de eerste feedback te verzamelen. In het tweede kwartaal van 2024 staat de eerste officiële release van Co-polis gepland. Vanaf dat moment gaat de VNAB haar leden gefaseerd ondersteunen bij de aansluiting op de applicatie. Co-polis breidt zich na de oplevering van de eerste release in verschillende fases, en met behulp van de eerste feedback van leden, steeds verder uit.

Definitie gestructureerde data

Gestructureerde data zijn gegevens die voldoen aan een vooraf gedefinieerd datamodel. Dat maakt de data relatief eenvoudig uit te lezen voor andere systemen in de keten en te analyseren.

De voordelen op een rijtje

Wat levert de komst van Co-polis VNAB leden op?

 • Minder errors and omissions
 • Geen onnodige templateboekingen
 • Geen verschillen bij rekeningcourant afrekeningen
 • Toename van standaardisatie en beter beheersbare data
 • Altijd inzicht in actuele stand van zaken
 • Reductie van de doorlooptijd van de polisopmaak

Zoeken binnen VNAB