‘Filmscenario’s als basis voor zowel terrorismebestrijding als zakelijke risicoanalyses’

Bijzonder ESC12-model Pandora Intelligence binnenkort in gebruik bij eerste verzekeraar

‘Filmscenario’s als basis voor zowel terrorismebestrijding als zakelijke risicoanalyses’

Filmscenario’s als basis voor zowel terrorismebestrijding als zakelijke risicoanalyses. Het lijkt science fiction: de kennis van en ervaringen met filmscenario’s toepassen voor het voorkomen van terroristische aanslagen en andereveiligheids- en criminaliteitsincidenten. Toch is het inmiddels daadwerkelijk realiteit. Pandora intelligence heeft daarvoor een speciaal (ESC12) model ontwikkeld dat zich inmiddels op meerdere vlakken in de praktijk heeft bewezen. Binnenkort gaat ook de eerste (Britse) verzekeraar hier gebruik van maken bij het analyseren van de risico’s van de te verzekeren bedrijven.

In het fraai gelegen kantoorpand in Leusden praten we hierover met Ard Jol. Met zijn investeringsbedrijf Brooklyn Ventures helpt hij bedrijven met briljante ideeën deze in de praktijk succesvol van de grond te krijgen. Eén van die bedrijven is Pandora intelligence, dat hij in de afgelopen jaren als voormalig CEO, en momenteel als Chief Commercial Officer, mede heeft helpen uitbouwen naar een succesvol, snelgroeiend bedrijf met inmiddels een 40-tal medewerkers: ontwikkelaars, datawetenschappers, AI-specialisten en consultants. Een aantal dat de ambitieuze onderneming binnen enkele jaren denkt te verdubbelen, mede door de uitbreiding van het werkgebied van vooral de publieke sector (o.a. overheden, ministeries, politie veiligheidsregio’s) naar de private sector, waaronder de verzekeringssector.

Bijzondere voorgeschiedenis

Pandora intelligence kent een wel heel bijzondere voorgeschiedenis. De huidige Chief Narrator, Peter de Kock, was ooit film- en documentairemaker en werkte derhalve veelvuldig met scenario’s. Hij maakte een carrièreswitch door zich aan te melden bij de politieacademie waar hij een scriptie schreef over hoe je op basis van scenario’s, aanslagen kunt voorspellen. Hij werkte tien jaar bij de politie en promoveerde aan de Tilburg Universiteit met het proefschrift ‘Antipicating Criminal Behaviour’, wat uiteindelijk de basis vormde voor het ontstaan van Pandora intelligence.

Kennis verleden – informatie heden – intelligentie voor de toekomst

ESC staat voor Elementary Scenario Componenten. Ard legt uit: “Informatie is vandaag de dag in overvloed beschikbaar. Toch hebben veel organisaties moeite om deze informatie om te zetten naar bruikbare intelligence. De combinatie van ‘kennis uit het verleden en informatie van het heden’ resulteert in ‘intelligentie voor de toekomst’. Door realtime actuele informatie samen te brengen met historische kennis, is het mogelijk om met behulp van AI en andere technologische innovaties, patronen te identificeren waarmee scenario’s kunnen worden berekend, die vervolgens kunnen worden gebruikt om te anticiperen op situaties in de toekomst.” Het Pandora intelligence model telt twaalf Elementaire Scenario Componenten (zie kader), die inmiddels in de praktijk van alledag waardevol en effectief zijn gebleken in het voorspellen van scenario’s op het gebied van terrorisme en criminaliteit. Zo zijn er successen geboekt voor opdrachtgevers als de Ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, verschillende gemeentes, veiligheidsregio’s, maar ook voor multinationals waarvan één in de luchtvaartsector. Vanwege de reeds gerealiseerde resultaten in de publieke sector, heeft Pandora intelligence zijn platform nu uitgebreid en toegankelijk gemaakt voor andere markten. Zoals eerder aangegeven, gaat binnenkort in het Verenigd Koninkrijk de eerste verzekeraar met het ESC12-model aan de slag voor het analyseren van zakelijke risico’s en zullen er weldra meer volgen.

Automatiseren complexe analysetaken

Veel organisaties kennen volgens Ard repetitieve en ingewikkelde werkprocessen die schaalbaarheid in de weg staan en zorgen voor toenemende kosten en afnemende productiviteit. “Het Pandora intelligence-platform is gebouwd om complexe analysetaken te automatiseren en organisaties in staat te stellen om efficiënt en in realtime beslissingen te nemen. De cognitieve functies van het platform zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie (AI), waardoor natuurlijke taal kan worden begrepen, informatie met elkaar in verband kan worden gebracht en complexe redeneringen kunnen worden uitgevoerd.” 

Met het Pandora intelligence model kan volgens hem maatwerk worden geboden.“Om één en ander optimaal af te stemmen op de workflow van een klant, verzamelen onze consultants eerst alle eisen en wensen. Daarna verbinden ze, samen met onze technische specialisten, de relevante gegevensbronnen aan het model en gaan ze samen met belanghebbenden over tot
acceptatietests. Vanaf dat moment is het Pandora intelligence Platform operationeel
inzetbaar.”

Voordelen

Je geeft aan dat het ESC12-model van Pandora intelligence zich inmiddels in de praktijk van alledag meermaals heeft bewezen. Kun je daar voorbeelden van noemen? Ard antwoordt: “Diverse private
organisaties maken met onze Engine in realtime Customer Due Dilligence analyses waar ze vroeger soms dagen mee bezig waren. Daarnaast zijn onze resultaten transparant en consistent en derhalve bruikbaar in de rechtbank. Resultante is onder andere compliance met wet- en regelgeving en met dezelfde specialisten veel meer werk kunnen doen (efficiency en effectiviteit). Daarnaast durf ik te stellen dat, mede door ons model, bij al onze opdrachtgevers de kwaliteit van de analyses omhoog zijn gegaan.”

Wat hebben jullie als Pandora intelligence de (zakelijke) verzekeringsbranche te bieden? “Veel”, antwoordt hij prompt. “Op basis van ons ESC12-model zijn we in staat om zeer efficiënt de onboarding van nieuwe klanten te faciliteren, risicoinschattingen te maken en fraude te reduceren.” Tot slot, wat zou je de markt als goede raad mee willen geven? Ard antwoordt: “Ga met nieuwe technologieën daadwerkelijk aan de slag en experimenteer ermee. Ik zie overigens de bereidheid daartoe in ondernemend Nederland al toenemen, maar het kan best nog wat meer. Kijk vanuit dataperspectief wat er kan en mag in plaats van wat er, om wat voor reden dan ook, niet kan en mag. En durf buiten de gebaande paden te denken, wat overigens lef vereist.”

"Ga met nieuwe technologieën daadwerkelijk aan de slag en experimenteer ermee."

Ard Jol

"Door realtime actuele informatie samen te brengen met historische kennis, is het mogelijk om met behulp van AI en andere technologische innovaties, patronen te identificeren waarmee scenario’s kunnen worden berekend, die vervolgens kunnen worden gebruikt om te anticiperen op situaties in de toekomst.”

Ard Jol

De twaalf Elementary Scenario Componenten

Onze menselijke cultuur is gebaseerd op verhalen, zogenaamde narratieven. Lange tijd werd gesteld dat een verhaal bestond uit ‘de vijf W’s’: wie, wat, waar, wanneer en waarom. Deze structuur is volgens Ard Jol echter onvoldoende gebleken voor het vastleggen van complexe narratieven. “Daarom maakt Pandora Intelligence gebruik van twaalf Elementaire Scenario Componenten, afkomstig uit de filmindustrie, die kunnen worden gebruikt om elk verhaal te vertellen en te structureren.” De ESC12 zijn: arena (locatie), tijd(sbestek), context, protagonist, antagonist, motivatie, primaire doel, middel, modus operandi, weerstand, red herring (valse aanwijzing) en symboliek.

De twaalf Elementary Scenario Componenten
De twaalf Elementary Scenario Componenten

Zoeken binnen VNAB