Nieuwe M3 modelclausule oorlogsrisico en stakersrisico 2021 en NBGP 2021

Nieuwe M3 modelclausule oorlogsrisico en stakersrisico 2021 en NBGP 2021

De Technische Commissie Transport heeft een nieuwe modelclausule voor oorlogsrisico en stakersrisico opgesteld: de modelclausule M3 oorlogsrisico en stakersrisico 2021. In deze clausule zijn de oude clausule M3 voor oorlogs- en stakersrisico en de terrorisme clausule samengebracht. In de praktijk werden deze clausules steeds samen gebruikt.

Met de nieuwe clausule M3 oorlogsrisico en stakersrisico 2021 is geen wijziging in dekking beoogd. Wel is geprobeerd om de clausules te verduidelijken. Zo is een duidelijker omschrijving van terrorisme opgenomen die aansluit bij de definitie in de NHT clausule. Om de nieuwe modelclausule en de tekst van de NBGP naadloos op elkaar te laten aansluiten is ook de NBGP 2021 geïntroduceerd. De enige wijziging ten opzichte van de NBGP 2014 is de wijziging van artikel 24 in lijn met de nieuwe modelclausule. Bij gebruik van de nieuwe modelclausule M3 oorlogsrisico en stakersrisico 2021 is het niet meer nodig de terrorismeclausule apart op te nemen.

De modelclausule M3 oorlogsrisico en stakersrisico 2021 en de modelvoorwaarden NBGP 2021 zijn geplaatst op de website van de VNAB, inclusief een toelichting.

Zoeken binnen VNAB