Shared Risk.

For a shared future.

Shared Risk.

Vakinhoudelijke thema’s in één magazine: VNAB Visie 

Wat speelt er in de coassurantiemarkt? En hoe kunnen we daar gezamenlijk een bijdrage aan leveren of tijdig op inspelen? In het vakinhoudelijke magazine VNAB Visie komen verzekeringstechnische of branche overkoepelende thema’s aan bod. Voor en door onze leden. 

Een podium voor leden
In de VNAB Visie delen diverse partijen, gelieerd aan de coassurantiemarkt, hun expertise met de markt. De leden en partners van de VNAB - zowel makelaars, als verzekeraars, experts en advocaten - vervullen een centrale rol. Daarnaast is er ruimte voor ‘een frisse blik’ in artikelen en interviews met specialistische experts uit andere sectoren. Bekijk de voorgaande edities! 

Visie 02 2023

Zoeken binnen VNAB