Contract Zekerheid

Ketenbreed een verbeterd werkproces

Contract Zekerheid

Het prolongatieproces legt jaarlijks druk op de betrokken partijen in de coassurantiemarkt. Die druk kan leiden tot forse problemen rondom de prolongatie, zoals inefficiënties, onduidelijkheden in het proces, miscommunicatie en hoge werkdruk met uitval en achterstanden tot gevolg. VNAB heeft gewerkt aan het programma Contract Zekerheid. Het resultaat? Een optimalisatieslag van het gezamenlijke prolongatieproces, waarmee we de verzekerbaarheid stimuleren en de klanttevredenheid verhogen.

Samenwerking in de keten

Het uitgangspunt is de in september 2021 uitgesproken ambitie om als branche gezamenlijk Contract Zekerheid te omarmen. Verzekeraars en makelaars geven met het programma Contract Zekerheid een collectief signaal af om dit ook waar te maken. Een belangrijke stap in de Nederlandse coassurantiemarkt!

Zo pakken we dat aan

Het prolongatieproces is opgedeeld in vier hoofdthema’s: portefeuillemanagement, onderhandeling, vastlegging en financiële afwikkeling. Met input van een brede vertegenwoordiging van leden zijn alle stappen en benodigde doorlooptijden van het prolongatieproces in kaart gebracht. 

Tien principes

De ‘Tien principes van Contract Zekerheid én een aantal concrete hulpmiddelen behoren tot de resultaten van het programma. De principes en tools helpen bij het tijdig opstellen van een polis en nota voor de klant. Met behulp van deze principes wordt gefaseerd gewerkt naar de samen vastgestelde ambitie.

Op weg naar plateau 1

Onze ambitie? Binnen drie maanden na de ingangsdatum van het risico is in 95% van de gevallen de polis en nota bij de klant. Samen met onze leden werkt de VNAB momenteel hard aan de realisatie van dit eerste plateau. Hoe succesvol we zijn bepalen we met elkaar. We volgen daarom hoe het gaat met alle tussenstappen die we zetten om ons einddoel als branche te halen. VNAB zoekt daarom actief het gesprek op met haar leden en ondersteunt waar mogelijk.

Olga van Son
Programmamanager

De hulpmiddelen op een rij

  • Heldere procesafspraken: Een duidelijke procesplaat, waarin de relevante stappen ter voorbereiding op de renewal zijn opgenomen. Door eerder te beginnen, relevante informatie te delen en formats te gebruiken, wordt de druk rond de renewaldatum verlicht en daarmee de piekbelasting verlaagd. (procesplaat 2024 toevoegen
  • Format voor contouren beleid verzekeraar én concrete beleid per business line: Door jaarlijks in de zomer concreet aan marktpartijen te laten weten wat de risk appetite is, of er ontwikkelingen verwacht worden in bepaalde portefeuilles en of er beleidsveranderingen van herverzekeraars of hoofdkantoren verwacht worden, kunnen marktpartijen beter voorbereid aan de renewal beginnen.
  • Duidelijke richtlijn voor actualiseren en delen risico-informatie: Door duidelijke afspraken en het eerder beschikbaar stellen van risico-informatie door makelaars aan verzekeraars, kunnen verzekeraars eerder een verlengingsvoorstel doen. 
  • Gestructureerd opzeggen: Via een Excelformat worden polissen (pro forma) drie maanden vóór vervaldatum opgezegd. Ook wordt zoveel mogelijk in het format het verlengingsvoorstel weergegeven. Het format geeft vroeg in het proces overzicht én duidelijkheid, wat helpt voor een snelle verwerking van de polissen.
  • Werkwijze afwijzen: Strakke nieuwe werkafspraken en een verbetering in e-ABS geven meer duidelijkheid aan makelaars en verzekeraars.
  • Meer inzicht door prolongatie dashboard: Voor zowel makelaar als verzekeraar wordt de performance gemeten, zodat duidelijk is welke vooruitgang we boeken en wat er nog nodig is. Ieder lid volgt de eigen performance met hulp van rapporten uit het Management Informatie Systeem (MIS) en creëert daarmee een eigen dashboard.
  • Overzicht van alle regels en protocollen voor leden: In één oogopslag is per processtap zichtbaar wat we met elkaar hebben afgesproken in de verplichte regelingen en protocollen van de VNAB.
Aanmelden Contract Zekerheid updates

Van Contract Zekerheid naar Co-polis

De Nederlandse coassurantiemarkt is uniek: partijen die tegelijkertijd concurreren én samenwerken. De VNAB speelt nu en in de toekomst een centrale rol in de optimalisatie van deze co-opetition. Door de ontwikkeling van gestructureerde data, verdere digitalisering en end-to-end operational exellence, creëert de VNAB een efficiëntere markt met ruimte voor het maatwerk van de beurs. In verlenging van het programma Contract Zekerheid, is de VNAB daarom gestart met de ontwikkeling van Co-polis.

Aanmelden Co-polis updates

Definitie Contract Zekerheid

Zekerheid voor alle partijen in de keten (klant, makelaar, verzekeraar) op een vooraf vastgestelde datum in de vorm van duidelijkheid over dekking, voorwaarden en premie, vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst.

Definitie Contract Zekerheid
Definitie Contract Zekerheid