Contract Zekerheid

Ketenbreed een verbeterd werkproces

Contract Zekerheid

VNAB werkt samen met haar leden aan de doelstelling Contract Zekerheid. Een doelstelling die bijdraagt aan een ketenbreed verbeterd werkproces. Een optimalisatieslag van het gezamenlijke prolongatieproces, waarmee we de verzekerbaarheid stimuleren en de klanttevredenheid verhogen.

Zo pakken we dat aan

Het prolongatieproces is opgedeeld in vier hoofdthema’s: portefeuillemanagement, onderhandeling, vastlegging en financiële afwikkeling. Alle stappen en benodigde doorlooptijden van het prolongatieproces zijn aan de hand van deze vier thema's in kaart gebracht. Het resultaat? De tien principes van Contract Zekerheid

Op weg naar plateau 1

Onze ambitie? Binnen drie maanden na de ingangsdatum van het risico is in 95% van de gevallen de polis en nota bij de klant. Samen met onze leden werkt de VNAB momenteel hard aan de realisatie van dit eerste plateau. Hoe succesvol we zijn bepalen we met elkaar. We volgen daarom hoe het gaat met alle tussenstappen die we zetten om ons einddoel als branche te halen. VNAB zoekt daarom actief het gesprek op met haar leden en ondersteunt waar mogelijk.

De Contract Zekerheid ambitie stopt niet bij drie maanden. Het tweede plateau richt zich op één maand na ingangsdatum van het risico. 

VNAB werkt samen met haar leden aan de doelstelling Contract Zekerheid. Een doelstelling die bijdraagt aan een ketenbreed verbeterd werkproces. Een optimalisatieslag van het gezamenlijke prolongatieproces, waarmee we de verzekerbaarheid stimuleren en de klanttevredenheid verhogen.

Zo pakken we dat aan

Het prolongatieproces is opgedeeld in vier hoofdthema’s: portefeuillemanagement, onderhandeling, vastlegging en financiële afwikkeling. Alle stappen en benodigde doorlooptijden van het prolongatieproces zijn aan de hand van deze vier thema's in kaart gebracht. Het resultaat? De tien principes van Contract Zekerheid

Op weg naar plateau 1

Onze ambitie? Binnen drie maanden na de ingangsdatum van het risico is in 95% van de gevallen de polis en nota bij de klant. Samen met onze leden werkt de VNAB momenteel hard aan de realisatie van dit eerste plateau. Hoe succesvol we zijn bepalen we met elkaar. We volgen daarom hoe het gaat met alle tussenstappen die we zetten om ons einddoel als branche te halen. VNAB zoekt daarom actief het gesprek op met haar leden en ondersteunt waar mogelijk.

De Contract Zekerheid ambitie stopt niet bij drie maanden. Het tweede plateau richt zich op één maand na ingangsdatum van het risico. 

Olga van Son
Programmamanager

De belangrijkste afspraken op een rij

  • Format voor contouren beleid verzekeraar én concrete beleid per business line: Door jaarlijks in de zomer concreet aan marktpartijen te laten weten wat de risk appetite is, of er ontwikkelingen verwacht worden in bepaalde portefeuilles en of er beleidsveranderingen van herverzekeraars of hoofdkantoren verwacht worden, kunnen marktpartijen beter voorbereid aan de renewal beginnen.
  • Duidelijke richtlijn voor actualiseren en delen risico-informatie: Door duidelijke afspraken en het eerder beschikbaar stellen van risico-informatie door makelaars aan verzekeraars, kunnen verzekeraars eerder een verlengingsvoorstel doen. 
  • Opzeggen via Co-polis: Via het nieuwste onderdeel van het VNAB IT-platform, Co-polis, worden polissen (pro forma) uiterlijk drie maanden vóór vervaldatum opgezegd. Ook wordt in zoveel mogelijk gevallen een verlengingsvoorstel gedaan. Co-polis geeft vroeg in het proces overzicht én duidelijkheid, wat helpt voor een snelle verwerking van de polissen.
  • Meer inzicht door prolongatie dashboard: Ieder lid volgt de eigen performance met hulp van rapporten uit het Management Informatie Systeem (MIS) en creëert daarmee een eigen dashboard.
  • Overzicht van alle regels en protocollen voor leden: In één oogopslag is per processtap zichtbaar wat we met elkaar hebben afgesproken in de verplichte regelingen en protocollen van de VNAB.
Aanmelden Contract Zekerheid updates

Contract Zekerheid met Co-polis

De Nederlandse coassurantiemarkt is uniek: partijen die tegelijkertijd concurreren én samenwerken. De VNAB speelt nu en in de toekomst een centrale rol in de optimalisatie van deze co-opetition. Door de ontwikkeling van gestructureerde data, verdere digitalisering en end-to-end operational excellence, creëert de VNAB een efficiëntere markt met ruimte voor het maatwerk van de beurs. VNAB lanceert Co-polis voor digitale ondersteuning van een sneller en efficiënter offerte- en sluitproces in de coassurantiemarkt.

Aanmelden Co-polis updates

Definitie Contract Zekerheid

Zekerheid voor alle partijen in de keten (klant, makelaar, verzekeraar) op een vooraf vastgestelde datum in de vorm van duidelijkheid over dekking, voorwaarden en premie, vastgelegd in de verzekeringsovereenkomst.

Definitie Contract Zekerheid
Definitie Contract Zekerheid

Zoeken binnen VNAB