‘Een verandering mag best een beetje pijn doen’

Max Hollemans (Ecclesia) en Björn Bierhaalder (MCH Consultancy)

‘Een verandering mag best een beetje pijn doen’

Max Hollemans, Process & Change Manager bij Ecclesia en Björn Bierhaalder, oprichter en eigenaar van MCH Consultancy, houden zich dagelijks bezig met verandering. Zij weten hoe belangrijk het is om medewerkers daarin mee te nemen. “Veranderen is voor niemand comfortabel en zorgt bijna altijd voor twijfel, onzekerheid en weerstand. Maar een verandering mag best een beetje pijn doen, anders loop je het risico dat mensen blijven doen wat ze deden.”

In een wereld die toch al zo snel verandert, worden mensen die in de verzekeringsbranche werken bijna dagelijks geconfronteerd met zaken als automatiseren, digitaliseren en datagedreven werken. Max Hollemans, die in 2022 de VNAB young talent award won, houdt zich bij Ecclesia juist daarmee bezig: het veranderen, automatiseren en digitaliseren van processen en systemen. “Vaak zie je dat mensen hun werkwijze aanpassen aan de applicatie waarmee ze werken. Bij Ecclesia is de wijze waarop medewerkers hun werk willen doen het uitgangspunt. De applicaties die ze daarbij gebruiken, richten we zo in dat ze passen in het gewenste proces.” Björn Bierhaalder begeleidt met zijn bedrijf MCH Consultancy professionele dienstverleners bij veranderingsprocessen. Hij bevestigt dat het essentieel is om bij veranderingen naar de medewerkers te luisteren. “Beslis je over het werk van mensen zonder ze een stem te geven, dan gaan de hakken in het zand. Laat je ze meedenken en betrek je ze in de besluitvorming, dan is het draagvlak voor een verandering veel groter. De kracht en het talent om te veranderen, zit vaak in de medewerkers zelf. Zij beschikken over de kennis van hun klanten en het proces. Wij proberen die kennis uit de mensen te halen. Ik ga vaak letterlijk naast ze zitten om te kijken hoe ze hun werk doen. Ik leer ervan en de medewerker krijgt de aandacht die hij of zij verdient.”

Realistisch beeld

In de veranderingstrajecten die hij begeleidt, constateert Björn regelmatig een gebrek aan voorbeeldgedrag en consistentie. “Het is verbazingwekkend hoe vaak het voorkomt dat iemand in
de leiding van een bedrijf roept dat er iets moet veranderen en vervolgens zijn eigen rol en aandeel daarin vergeet. Soms worden er ook keuzes gemaakt die niet passen bij de richting van de aangekondigde verandering of die niet kunnen worden uitgelegd. Dat is gevaarlijk. Als mensen je niet meer kunnen volgen, dan raak je ze kwijt.”

“Je moet een realistisch beeld schetsen en geen valse verwachtingen wekken, want die krijg je als een boemerang terug”, weet Max, voor wie denken in bestaande kaders ook uit den boze is. “Het ideaalplaatje ziet er meestal anders uit dan de gehanteerde werkwijze. Bij een verandering moet je je
niet laten leiden door het huidige systeem of de bestaande organisatie, maar buiten de kaders denken. Juist daar liggen unieke kansen.”

Uitdagend

Max en Björn zijn het over één ding eens: bij een verandering is de ‘waaromvraag’ de meest belangrijke. “Degene die onderhevig is aan de verandering, moet heel goed weten waarom die verandering plaatsvindt”, zegt Max. “Zien medewerkers de reden van de verandering, dan zijn ze veel eerder geneigd mee te denken en mee te gaan. Björn: “Wij werken met verschillende modellen, maar altijd moet duidelijk zijn waarom er iets verandert. Veranderen is voor niemand comfortabel. Het zorgt bijna altijd voor twijfel, onzekerheid en weerstand en er komt een moment dat mensen zich realiseren dat dingen anders gaan dan ze gewend waren. Maar een verandering mag best uitdagend zijn en een beetje pijn doen, anders loop je het risico dat mensen uit comfort en gewoonte blijven doen wat ze deden.”

Wijzigingsproces

In de verzekeringsbranche zijn automatiseren, digitaliseren en datagedreven werken ‘hot topics’. Een
verandering die niet door iedereen enthousiast wordt ontvangen, maar die wel noodzaak is, zegt Max. “Onze branche bevindt zich best wel in een comfortabele positie. Er is uiteraard sprake van een goede onderlinge concurrentie, maar mede door toenemende wet- en regelgeving zijn er relatief weinig nieuwe toetreders op de markt. Ik denk dat we in onze manier van werken achterlopen op andere branches.  Terwijl de wereld steeds digitaler wordt, versturen wij bijvoorbeeld nog steeds polissen per post. We zullen onze processen efficiënter moeten inrichten.” Als voorbeeld noemt hij het wijzigingsproces binnen Ecclesia. “Bij alle producten is het proces in de basis hetzelfde: we ontvangen een wijzigingsverzoek, verwerken de wijziging en sluiten het dossier. 

Onze brokers zijn gespecialiseerd in een bepaald product en toen wij hen vroegen om voor hun product het wijzigingsproces te beschrijven, kwamen daar allemaal verschillen uit. Sommige verschillen waren verklaarbaar, maar waar mogelijk hebben we het proces geüniformeerd. We willen graag voorkomen dat we worden ingehaald door bedrijven die hun processen digitaal en
efficiënt hebben ingericht. Ook Björn ziet genoeg voorbeelden van zaken die hij graag zou veranderen. “Dat de coassurantiebranche er gemiddeld zes maanden over doet om een polis te produceren, is niet uit te leggen. Ik vind het vreemd dat de branche vasthoudt aan een prolongatie per 1 januari; dat zorgt ieder najaar weer voor een enorme werkdruk. Verder zie ik nog te vaak dat data die al ergens vastligt, handmatig in een ander systeem opnieuw wordt ingetikt. De verzekeringsbranche moet echt snel een digitaliseringsslag maken.”

iDOSpl@tform

Zoals het in 2018 gestarte iDOSpl@tform, dat een gebruiksvriendelijke en gestructureerde
uitwisseling van gegevens tussen betrokken partijen in de coassurantiemarkt faciliteert. Björn heeft er wel een verklaring voor dat, hoewel de techniek zich bewezen heeft, nog niet iedereen gebruikmaakt van de applicatie. “Bij veel partijen is de voor risicomanagement cruciale schadedata onvolledig of niet actueel. 

Om de gegevens uit hun administratie over te tikken, moet er dus een enorme inhaalslag gemaakt worden en daar hikken ze tegenaan.”Ook bij Ecclesia werd het iDOSpl@tform niet zonder slag of stoot geadopteerd. “Door een slimme documentgenerator te koppelen aan het platform, werd iDOS snel geaccepteerd en is het nu het bronsysteem voor de objecten die wij hebben verzekerd. Dit zorgt ervoor dat we één waarheid hebben en het platform efficiënt in een nieuw proces werkt”, zegt Max.

Mentale legacy

“Elke verandering kent een fysieke en een mentale component. Een systeem bedenken en bouwen is meestal niet zo ingewikkeld, maar je moet vaak een mentale legacy doorbreken. Wil je iets veranderen, dan moet er dus aandacht zijn voor de onzekerheid en bezorgdheid die mensen daarbij hebben”, besluit Björn.

Zoeken binnen VNAB