e-ABS

Toelichting bij rapportage plaatsingstijd

e-ABS

Al jaren verstuurt de VNAB de rapportage reactietijd naar de verzekeraarsleden. Hierin wordt na afloop van een maand de performance (reactietijd) van de verzekeraars op accorderingsverzoeken voor polisversies weergegeven. Naar aanleiding van het Contract Zekerheid project heeft VNAB een rapport gemaakt waarin nu ook de performance van de makelaars wordt weergegeven. Na afloop van iedere maand wordt van beide rapporten een samenvatting gepubliceerd op help.vnab.nl. In deze samenvattingen worden de cijfers van de afgelopen maand vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Zo is te volgen of er verbetering is in de performance.

Dit artikel geeft een toelichting over wat dit rapport weergeeft en waarom.

Wat zijn de afspraken?

Het Contract Zekerheid project richt zich op het prolongatieproces. Het streven is dat prolongatiemutaties binnen 2 maanden na de prolongatiedatum aan e-ABS zijn aangeleverd.

Wat geeft het rapport weer?

Het rapport plaatsingstijd geeft alle plaatsingen weer die zijn aangeleverd aan e-ABS in de maand ervoor en vergelijkt de aanleverdatum met de ingangsdatum van de plaatsing. Er wordt weergegeven welk percentage van de plaatsingen zijn aangeleverd ‘vóór de ingangsdatum’, ‘tussen 0 en 60 dagen na ingangsdatum’ en ‘na 60 dagen na ingangsdatum’. 
Alle plaatsingen betekent dat niet alleen prolongatiemutaties worden meegenomen in de rapportage, maar ook ‘gewone’ polismutaties, correcties en soms ook naverrekeningen. 

De reden waarom de rapportage wordt gemaakt over alle plaatsingen is dat makelaars vanuit hun back office systeem (bijna) alle soorten mutaties aan e-ABS aanleveren met het type plaatsing ‘Tussentijdse wijziging’. In e-ABS bestaat ook type plaatsing ‘Verlenging’, maar dat wordt nauwelijks gebruikt. De rapportage wordt daarom gemaakt met alle type plaatsingen. 

NB Omdat in iedere rapportage steeds alle mutaties worden meegenomen is de vergelijking tussen de periodes wel correct en is het streven dat de vergelijking tussen de periodes wel een performance verbetering zal laten zien. 
Daarnaast geldt ook voor mutaties dat een verkorting van de doorlooptijd van het verwerken van de mutatie in het belang van de klant is. 

Naverrekeningen

Een naverrekening kan in e-ABS verwerkt worden als overig document. Overige documenten worden niet meegenomen in de rapportage plaatsingstijd. 
Als een makelaar een naverrekening in e-ABS verwerkt als nieuwe plaatsing en niet als overig document, dan heeft de aanlevertijd van een dergelijke mutatie een behoorlijk negatief effect op de cijfers. De aanlevertijd voor een naverrekening is vaak toch minimaal 450 dagen na de ingangsdatum van de naverrekening. 
Advies: verwerk naverrekeningen in e-ABS als overig document. 

Prolongatiemutaties

Voor een rapportage uit e-ABS zijn prolongatiemutaties momenteel niet apart herkenbaar. 
Wanneer makelaars voor de prolongatiemutaties het type plaatsing ‘Verlenging’ gaan gebruiken, is het mogelijk om specifiek voor dit type plaatsing een rapportage te maken. 
Advies: pas de inrichting van uw back office pakket aan (of vraag de leverancier van uw back office pakket hiernaar), zodat prolongatiemutaties voortaan met type plaatsing ‘Verlenging’ in e-ABS komen.

Zoeken binnen VNAB