VNAB publiceert Model Poolovereenkomst Beurs 2023

VNAB publiceert Model Poolovereenkomst Beurs 2023

Om in te spelen op de behoefte van de markt, heeft de VNAB de Model Poolovereenkomst Beurs 2023 ontwikkeld. De Model Poolovereenkomst Beurs is ontwikkeld voor en door de leden van de VNAB.

Voor en door leden

Een eerste aanzet is gedaan door de werkgroep Uitbesteding van het Verbond van Verzekeraars waarna verschillende makelaarsleden zich over het eerste concept hebben gebogen. Na aanpassingsvoorstellen van de makelaars is er binnen de Juridische commissie van de VNAB gewerkt aan een breed gedragen visie door zowel makelaars als verzekeraars. Zowel het Verbond van Verzekeraars als Adfiz hebben hierna gelegenheid gekregen om te reageren wat geresulteerd heeft in enkele laatste aanpassingen. Op 6 september is de definitieve versie goedgekeurd door het bestuur van de VNAB.

Voor wie?

Het model kan door leden worden gebruikt voor pools in het beurssegment. Gebruik van dit model is vrijblijvend en het staat leden vrij om daar waar zij dat wenselijk vinden, wijzigingen aan te brengen. Het is uiteindelijk aan de betrokken partijen om de tussen hen gemaakte afspraken goed vast te leggen in een poolovereenkomst.

De Model Poolovereenkomst Beurs zal van tijd tot tijd worden geƫvalueerd en zo nodig worden aangepast. De laatste versie van de Model Poolovereenkomst Beurs is te downloaden op de website van de VNAB.

Zoeken binnen VNAB