Publicatie NBA 2023 voorwaarden

Publicatie NBA 2023 voorwaarden

In tijden van grote inflatie hebben twee leden van de Technische commissie Varia onder leiding van Maarten Bouwhuis tijdens co-podium de aanwezigen meegenomen in het waarom, hoe en wat ten aanzien van de NBA 2023 voorwaarden. 

Op het eerste gezicht NBA voorwaarden die niet aan inflatie onderhevig leken te zijn, maar die de Technische commissie Varia toch heeft weten te herzien en aan te passen naar de huidige tijd. Via deze link kunt u de NBA 2023 en bijbehorende documenten raadplegen. 

Zoeken binnen VNAB