Riskmanagement wordt steeds belangrijker voor organisaties

VGA Verzekeringen wil uitgroeien tot hét expertisecentrum voor gemeenten op het gebied van risico- en schademanagement en verzekeren

Riskmanagement wordt steeds belangrijker voor organisaties

Binnen de verzekeringsmarkt in ons land neemt VGA Verzekeringen een bijzondere plaats in. Het in Amsterdam gevestigde bedrijfsonderdeel van de Gemeente Amsterdam is niet alleen klant van de (inter)nationale verzekeringsmarkt, maar fungeert daarnaast ook zelf zowel als verzekeraar en als makelaar. In onderstaand dubbelinterview laten algemeen directeur Mirjam Heijnen en Key Account Manager Martijn Stegge vanuit die drie invalshoeken hun licht schijnen op de verzekeringsbranche en de handelwijze van de daarin actieve partijen én komen zij met gerichte adviezen. Eén van hun conclusies: Mede door de (dreigende) onverzekerbaarheid van (vooral aansprakelijkheids)risico’s, wint voor gemeenten en andere organisaties riskmanagement meer en meer aan belang.

VGA Verzekeringen telt momenteel ongeveer zestig medewerkers (50 FTE) en voorziet in een breed pakket aan verzekeringen voor de verschillende stadsdelen, bedrijven en instellingen die onderdeel uitmaken van de gemeente Amsterdam of daaraan verbonden zijn. Tot deze, ook wel als deelnemingen aangeduide instanties, behoren onder meer het GVB (Gemeentevervoerbedrijf), het Havenbedrijf, het Afval Energie Bedrijf, Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland en Waternet. Voor deze doelgroep biedt VGA als risicodrager/ verzekeraar de algemene aansprakelijkheidsverzekering, de motorrijtuigenverzekering van de wagenparken en de brandverzekering voor de gemeentelijke overheidsgebouwen aan. Het gaat bij elkaar om een verzekerde som van ca negen miljard euro. Daarnaast verzekert VGA de particuliere verzekeringen van zo’n 16.000 ambtenaren en hun gezinsleden. Het gaat daarbij om in totaal ca. 62.000 polissen. Ook fungeert het bedrijf als makelaar voor de CAR-verzekeringen van de talrijke bouwprojecten, bruggen en kademuren, bedrijfsschadeverzekeringen (collectieve), ongevallenverzekering, kunst- en computerverzekering en dergelijke. Verder vervult VGA voor burgers en ondernemers de rol van schadeloket voor nadeelcompensatie-claims.

Groeiambities

Hoewel VGA momenteel al een prominente plaats inneemt in het gemeentelijke verzekeringslandschap, wil het verdere stappen maken, zo benadrukken Heijnen en Stegge. “We hebben volop groeiambities. Zo willen wij verder uitgroeien tot hét expertisecentrum op het gebied van risico- en schademanagement en verzekeren voor de operationele risico’s van gemeenten in 2025. Wij hebben op deze terreinen volop kennis en ervaring in huis en zouden die ook voor andere gemeenten kunnen inzetten. Momenteel maken de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer al gebruik van onze verzekerings-, risico- en schademanagementdiensten, maar dat aantal willen we graag verder uitbreiden”, zegt VGA’s Key Account Manager. “Elke ‘deelneming’ heeft een eigen adviesteam, bestaande uit een verzekeringsspecialist, een ervaren schadespecialist en een riskmanager. Sowieso willen we de komende tijd meer bekendheid genereren voor de verschillende disciplines die we gemeenten kunnen bieden.”

Riskconsultancy

Algemeen directeur Heijnen kondigt daarnaast aan dat VGA zich de komende jaren ook nadrukkelijker gaat richten op de advisering op het gebied van riskmanagement, waarin zij volop expansiemogelijkheden zien. “Aan gerichte adviezen en begeleiding op dat vlak is in onze optiek dan ook veel behoefte bij gemeenten en andere organisaties, zo ervaren wij meer en meer. Mede door de verhardende verzekeringsmarkt met daarmee gepaard gaande premieverhogingen, dekkingsbeperkingen en -uitsluitingen, wint het voorkomen van schades steeds meer aan belang. Bovendien is ook bij gemeenten de noodzaak groter geworden om op de kosten te letten en te kijken naar verantwoorde bezuinigingsmogelijkheden.” Zij vervolgt: “Mede op basis van onze knowhow en ervaring op schadegebied kunnen wij gemeenten goed adviseren over de risico’s die zij lopen en wat de beste maatregelen zijn om de kans op schade tot een minimum te reduceren. Overigens wordt hiervoor al steeds vaker een beroep gedaan op onze riskmanagementspecialisten. Momenteel houden twee collega’s zich al fulltime bezig met de advisering en begeleiding van gemeentelijke diensten op preventief gebied, maar dat aantal gaan we de komende jaren met extra krachten uitbreiden als de opdrachten toenemen.” Ook voor de hoofdstedelijke gemeente geldt dat de kans op een (grote) schade in een klein hoekje zit. “Zo hebben we recentelijk met een forse claim te maken gehad van twee Amerikaanse toeristen die ernstig letsel hadden opgelopen bij een botsing van een tram met een taxi waarin zij zaten. Ook kan er altijd een breuk ontstaan in een waterleiding. Gebeurt dat in een buitengebied dan vallen de kosten doorgaans mee, maar bij ons gebeurde dat direct naast de VU. Toen stond het hele gebied blank en liep de schade in de miljoenen.”

Bord vol met aandachtspunten

Niet ontkend kan worden dat de zakelijke verzekeringsmarkt volop in beweging is en bol staat van de uitdagingen voor alle partijen die hierin actief zijn. Never a dull moment, beamen ook Heijnen en Stegge. Niet verwonderlijk noemen zij de verhardende en verkrappende markt als eerste. “Het valt voor sommige risico’s niet altijd mee om als gevolg van de afnemende capaciteit volledige dekking te krijgen, met name voor aansprakelijkheidsrisico’s, zoals voor het WA-risico van wagenparken. We worden steeds meer afhankelijk van herverzekeraars”, aldus eerstgenoemde.

Haar collega wijst daarnaast op het vinden van voldoende adequaat personeel als ander knelpunt. “Een probleem waarmee iedereen momenteel te kampen heeft, maar extra lastig voor ons gezien onze groeiambities. Bovendien willen we onze particuliere portefeuille verjongen, wat ook een ander type en jongere medewerker vraagt. Andere zaken die om specifieke kennis vragen, zijn duurzaamheid, ICT, digitalisering en andere technologische ontwikkelingen.”

Samenwerking

VGA is aangesloten bij meerdere brancheorganisaties, waaronder de VNAB, NARIM, NRV, Adfiz, Verbond van Verzekeraars en het VPO. Mede daarom hebben ze vanuit verschillende invalshoeken zicht op het reilen en zeilen binnen de verzekeringsbranche en zien ze mogelijkheden tot verdere verbetering. Zo pleiten Heijnen en Stegge onder meer voor meer samenwerking tussen de verschillende marktpartijen. “Zoeken naar oplossingen in plaats van naar uitsluitingen, dat moet het uitgangspunt zijn. Door meer gezamenlijk naar risico’s te kijken, kunnen we de bekende, momenteel wat lastiger te verzekeren risico’s verzekerbaar houden. Maar ook voor onze klanten een adequate verzekeringsoplossing bieden voor de nieuwe, nog onbekende risico’s.”

Zij vragen de markt dan ook serieus op individuele basis te kijken naar de risico’s die gemeenten en aanpalende diensten lopen en meer open te staan voor de acceptatie van aansprakelijkheidsen andere risico’s. “We zijn ervan overtuigd dat vooral de aansprakelijkheidsrisico’s voor gemeenten minder groot zijn dan vaak door verzekeraars wordt gedacht en zeker met de juiste riskmanagementaanpak beheersbaar en dus verzekerbaar zijn.”

Zoeken binnen VNAB