Allereerste VNAB co-podium

Vranches in de spotlight

Allereerste VNAB co-podium

Een markt in ontwikkeling vereist een doorlopend aanbod van kennisactualisatie en kennisborging. Om in te blijven spelen op de ontwikkelingen binnen de markt, heeft de VNAB haar kennis- en eventaanbod onder de loep genomen en dit jaar plaatsgemaakt voor een geheel nieuw concept: het allereerste VNAB co-podium!

Uitdagingen aanpakken

"Nú de uitdagingen aanpakken waarmee onze samenleving morgen geconfronteerd wordt. Met onze gedeelde expertise bundelen we het leiderschap, de innovatie en de kennis die hiervoor nodig zijn." Dat stond centraal op maandag 19 en dinsdag 20 juni. Rens van Tilburg (Sustainable Finance Lab) trapte als keynote speaker de eerste dag, die in het teken stond van de energietransitie, af met het thema ESG. Wat kunnen we nog meer verwachten vanuit Europa? Rob de Wijk nam de dag erna, gericht op geopolitieke ontwikkelingen, het stokje over om een beeld te schetsen van de rol van grootmachten in de huidige wereldpolitiek en de uitdagingen van vandaag. Wat verandert er allemaal in de wereld? En wat is o.a. de geografische impact hiervan?

Samenwerking technische commissies

In samenwerking met de technische commissies werd de spotlight gezet op actuele ontwikkelingen binnen de branches brand, cyber, engineering, transport en varia. Denk hierbij aan onderwerpen als:

  • Hoe bind je duurzaam gedreven (young) professionals aan je organisatie om je organisatie sustainable én future proof te maken?
  • Verzekeren tegen overstromingsrisico in een veranderend klimaat
  • Waarom waterstof?
  • De verzekerbaarheid van houtbouwprojecten in de toekomst
  • NBA 2014 voorwaarden aan inflatie onderhevig?
  • Aangescherpte regels voor cybersecurity in Europa: impact op verzekeringen
  • Verzekering, oorlog en sancties

Er is richting gegeven en geschetst waar de markt de komende jaren naartoe gaat. Tijdens de commissiedialoog is tevens input voor de agenda's opgehaald. Een mooie wisselwerking deze dagen van informatie ophalen en brengen.

Dank aan dagvoorzitter Maarten Bouwhuis en alle commissieleden en sprekers voor hun bijdrage aan deze succesvolle eerste editie!

NBA 2023 voorwaarden

De NBA 2023 voorwaarden en bijbehorende documenten treft u hier. 

Toegang online GIS viewer Royal HaskoningDHV jaar verlengd

Begin 2022 is in opdracht van het Verbond van Verzekeraars en de VNAB door Royal HaskoningDHV onderzoek gedaan naar de overstromingsrisico’s van niet-primaire keringen. Hierbij is de online GIS viewer ontwikkeld om verzekeraars en verzekeringsmakelaars te helpen bij de eerste inzichten van deze overstromingsrisico’s. De toegang tot de viewer is met een jaar verlengd en beschikbaar voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars en de VNAB. Raadpleeg de GIS viewer via deze link

Opvolging

Binnenkort is de aftermovie te bekijken en in de zomervakantie worden twee podcasts gepubliceerd waarbij we de diepte ingaan op verschillende onderwerpen die tijdens co-podium 2023 aan bod zijn gekomen. Houd onze LinkedInpagina en podcastkanalen daarom in de gaten! Ook gaan we aan de slag met een inhoudelijke opvolging op diverse onderwerpen. Hoe dit wordt vormgegeven, hoort u op een later moment.

Aftermovie Co-podium 2023

Zoeken binnen VNAB