Contract Zekerheid update 6

Nieuwe versie opzegformat incl. verlengingsvoorstellen

Contract Zekerheid update 6

In de coassurantiemarkt wordt binnen het programma Contract Zekerheid gezamenlijk gewerkt aan het verkorten van de doorlooptijden van de polis afgifte. Dit betekent voor de klant dat er eerder zekerheid en duidelijkheid is over dekking en dat verzekeraars en makelaars efficiënter kunnen samenwerken.

Een belangrijk hulpmiddel om de keten efficiënter te maken, is de zogenaamde ‘Opzeglijst incl. verlengingsvoorstellen’. Dankzij de feedback van de start- en klankbordgroep is een verbeterde versie tot stand gekomen waarover wij u in dit bericht graag nader informeren.

De zesde Contract Zekerheid update leest u hier

Zoeken binnen VNAB