Een duurzame kijk op de toekomst

Duurzaamheid

Een duurzame kijk op de toekomst

Duurzaamheid heeft een grote impact op de coassurantiemarkt. Onze maatschappij wordt geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en kansen die gepaard gaan met klimaatverandering en milieuvraagstukken. Environmental, Social and Governance (ESG) heeft dan ook een grote impact op de coassurantiemarkt. Organisaties en onze leden veranderen door ESG van koers, maken andere strategische keuzes en wijzigen de inrichting en structuur van hun organisaties en de rapportages die daarbij horen.

Onze aandacht is verschoven naar duurzame investeringen en het ontwikkelen van groene verzekeringsproducten. Risico-evaluaties worden herzien vanwege geopolitieke ontwikkelingen. Duurzaamheid is niet langer een trend, maar een cruciale factor die de toekomst van de coassurantiemarkt vormgeeft. Ook de nieuwe generatie medewerkers wil bij ‘groene ondernemingen’ werken. Talentvolle medewerkers aantrekken en behouden, is een extra drive voor bedrijven en organisaties om te verduurzamen.

Bekijk de events over Duurzaamheid

We organiseren regelmatig events waar het thema duurzaamheid centraal staat. Hieronder vind je een actueel overzicht.