Samen tegen cyber

Samen tegen cyber

Organisaties noemen cyberrisico’s de laatste jaren steevast als één van hun vijf grootste zorgen. Daarom is het belangrijk dat verzekeringsadviseurs en (potentiële) verzekerden goede gesprekken voeren over cyberrisico’s en hoe deze risico’s kunnen worden beperkt. Zo nodig bijgestaan door experts. Een analyse van de risico’s, de mogelijkheden van preventie en van verzekering zijn belangrijke gespreksonderwerpen. De Technische commissie Cyber van de VNAB heeft een handleiding voor bedrijven en verzekeringsadviseurs geschreven, waarin belangrijke handvatten voor constructieve gesprekken over cyberrisico’s worden aangereikt. Het doel hiervan is om meer inzicht te geven in de betekenis van een cyberverzekering en de wijze waarop deze tot stand komt. Daarnaast probeert het misverstanden of misvattingen over de verzekering van cyberrisico’s weg te nemen. Heeft u vragen of wilt u meer weten? 

Download hier het document

Enthousiaste luisteraars

De VNAB vierde vorig jaar haar 35-jarig jubileum met de vierdelige podcastreeks ‘Risk has the future’. De podcasts leverden veel enthousiaste luisteraars op en daarom is de serie voortgezet met podcasts waarbij de verdieping wordt opgezocht of juist als ‘opwarmer’ voor een VNAB-activiteit. In juni was er de podcast ‘hoe speelt de verzekeringsmarkt in op cyberrisico’s?’, in de driedelige zomerserie ‘Assuring faces’ (juli en augustus) werd er weliswaar inhoudelijk, maar vooral wat persoonlijker met de podcastgasten gesproken over hoe zij terugkijken op het afgelopen seizoen en hoe zij zich voorbereiden op het najaar. Maar ook wat hun hobby’s en zomerplannen zijn. Leer de mens achter de markt kennen! In september spraken de finalisten van de VNAB young talent award over het awardtraject en hun kijk op nieuw talent in de markt. Deze maand (oktober) verschijnt een podcast over engineering en in november volgt een podcast over (gestructureerde) data en IT. De laatste podcast van dit jaar staat in het teken van Contract Zekerheid. De podcasts zijn te beluisteren op Spotify, SoundCloud en Apple Podcast.

Luister onze podcast
Enthousiaste  luisteraars
Enthousiaste  luisteraars

VNAB modelvoorwaarden Machine (bedrijfs)schadeverzekering

De werkgroep voor het schrijven van de VNAB modelvoorwaarden Machine(bedrijfs)schadeverzekering bestaat uit een goede mix van makelaars en verzekeraars gespecialiseerd in de branche engineering. Het doel is om tot een modulaire opbouw te komen naar analogie van de reeds bestaande VNAB modelvoorwaarden Zaak- en Bedrijfsschadeverzekering VMZB 2021. De machineschadeverzekering is in de basis meer gedetailleerd opgesteld en harder van aard. Op dit moment is de werkgroep de verschillende dekkingsaspecten aan het bediscussiëren. Hierbij komt zij tot mooie inzichten en resultaten. Gebleken is dat de vanuit het tijdperk van de stoomlocomotief afstammende basis, door de huidige verregaande procesautomatisering, de hogere snelheid en de grotere nauwkeurigheid van machines, de risico’s enigszins anders zijn komen te liggen. De werkgroep is de modelvoorwaarden aan het finetunen en ziet dat specifieke makelaarsvoorwaarden franjedekkingen kennen die het verschil in dekking bepalen. De werkgroep gaat uit van basisvoorwaarden waarbij de makelaar door middel van clausulering zelf een gewenste aanpassing kan maken.

Jan Hoes, Senior Underwriter Engineering bij HDI Global SE

Lid Technische commissie Engineering VNAB en heeft zitting in de werkgroep voor het schrijven van de VNAB modelvoorwaarden Machine(bedrijfs)- schadeverzekering.

4810
4810

Zoeken binnen VNAB