Modelclausule overstromingen en de aankomende prolongatie

Modelclausule overstromingen en de aankomende prolongatie

Alweer bijna een jaar geleden is de modelclausule voor schade door overstroming van zogeheten secundaire waterkeringen door de technische commissie Brand geïntroduceerd. Hiermee is door de technische commissie een belangrijke eerste stap gezet naar het beter verzekeren van overstromingsrisico’s op de zakelijke markt. Met elkaar zetten we de benodigde vervolgstappen!  

De modelclausule van de VNAB maakt het mogelijk om de VMZB 2021 uit te breiden met een dekking voor schade door overstromingen van de secundaire waterkeringen. Hiervoor is het nodig dat de markt capaciteit beschikbaar stelt, zodat lokale overstromingen ook op de beurs te verzekeren zijn. Wij hebben begrepen dat de eerste verzekeraars capaciteit hebben aangeboden voor het verzekeren van dit risico. De komende tijd verwachten wij dat meer partijen zullen volgen. 

Wij roepen onze leden dan ook nogmaals op om actief het gesprek met elkaar, herverzekeraars en uiteraard de ondernemers aan te blijven gaan. Onder andere, deze recent door het KNMI uitgebrachte klimaatscenario’s, laten zien dat het van groot belang is dat er overal in Nederland verzekeringsoplossingen voor de overstromingsrisico’s kunnen worden geboden.  

Jouw ervaringen met deze modelclausule en de verzekerbaarheid van het overstromingsrisico voor secundaire waterkeringen kan je met ons blijven delen via technischecommissies@vnab.nl

Zoeken binnen VNAB