VNAB publiceert Model Poolovereenkomst Beurs 2023

VNAB publiceert Model Poolovereenkomst Beurs 2023

De technische commissie Transport heeft een nieuwe modelclausule ontwikkeld: 5 Powers War. Deze is inmiddels gepubliceerd op de website van de VNAB.

De clausule is relevant, omdat herverzekeraars steeds vaker als voorwaarde stellen dat het oorlogsrisico van een oorlog tussen twee van de vijf grootmachten (Verenigde Staten, Russische Federatie, China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) is uitgesloten van verzekering. Om te voorkomen dat verzekeraars hun transportrisico’s niet kunnen herverzekeren en daardoor de verzekerbaarheid van transportrisico’s in het geding komt, is deze clausule ontwikkeld. De verzekeringsvoorwaarden kunnen hiermee aansluiten op de herverzekeringsvoorwaarden. De modelclausule is gebaseerd op de LMA teksten die in de markt veel gebruikt worden.

De modelclausule is te vinden op de website van de VNAB.

Zoeken binnen VNAB