Contract Zekerheid update

Contract Zekerheid update

De volgende mijlpaal staat voor de deur!

Afgesproken is dat alle makelaars uiterlijk 15 december een terugkoppeling geven aan verzekeraars over de stand van zaken van de portefeuille per business line. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: akkoord conform voorstel, akkoord conform tegenvoorstel, in afwachting klant, in onderhandeling verzekeraar, royement en intermediairswijziging uitgaand. Ook is afgesproken dat de terugkoppeling wordt gedaan in de oorspronkelijke lijst van verzekeraars en per business line.

 

Let op: gebruik voor de terugkoppeling de algemene e-mailadressen zoals vermeld in de distributielijst Verzekeraars op onze website. Mocht het adres van de verzekeraar er niet tussen staan, dan koppelt de makelaar niet terug. Verzekeraars die nog geen algemeen e-mailadres hebben doorgegeven kunnen dit alsnog doen via: contractzekerheid@vnab.nl.

 

Evaluatie prolongatie januari 2024

In het eerste kwartaal van 2024 zullen we gezamenlijk uitgebreid evalueren hoe deze tweede ronde verlopen is. 

Zoeken binnen VNAB