Actualisatie modelclausule voor zonnepaneelinstallaties

Actualisatie modelclausule voor zonnepaneelinstallaties

De modelclausule voor de verzekering van zonnepaneelinstallaties die in 2020 is gepresenteerd door VNAB en het Verbond van Verzekeraars en die bekend staat als de Voorbeeldclausule Zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5 kVA (garantie) is geactualiseerd.

De aanpassingen ten opzichte van de laatst geldende versie zijn beperkt. In de toelichting bij de modelclausule wordt nadere uitleg gegeven over die aanpassingen. Een belangrijke aanpassing is het vervallen van de aanvullende bepaling die bedoeld was voor zonnepaneelinstallaties die vóór 2021 waren geïnstalleerd. Het vervallen van deze aanvullende bepaling per 1 januari 2023 was reeds aangekondigd in de vorige versie van de clausule.

De  modelclausule en de toelichting kun je downloaden via onze website.
 

Zoeken binnen VNAB