Procedure Buitenlandse Assurantie Belasting (BAB) is vernieuwd

Procedure Buitenlandse Assurantie Belasting (BAB) is vernieuwd

Procedure Buitenlandse Assurantie Belasting (BAB) is vernieuwd

De werkgroep Belasting heeft de Procedure Buitenlandse Assurantie Belasting (BAB) herzien. Nadat deze ter consultatie aan de leden is voorgelegd en naar aanleiding daarvan nog enkele aanpassingen zijn verwerkt, is de Procedure BAB op 7 juni 2021 door de algemene ledenvergadering (ALV) van de VNAB goedgekeurd.

De laatste versie van de Procedure BAB kwam uit 2010. Diverse ontwikkelingen waren aanleiding om de Procedure BAB te herzien. Deze procedure geldt voor alle VNAB makelaars en verzekeraars als een dringend advies om conform het gestelde te handelen, zodat daardoor zoveel mogelijk een uniforme werkwijze met betrekking tot de behandeling van BAB tot stand komt.

De Procedure BAB, zoals die op 7 juni 2021 door de ALV is goedgekeurd, vervangt de voorgaande versie. De nieuwe en thans geldende versie is te vinden op de ledendocumentatie pagina van de VNAB website.

Zoeken binnen VNAB