De verzekeringsbranche kán de energietransitie niet negeren

De verzekeringsbranche kán de energietransitie niet negeren

In de energietransitie vormt het gebruik van groene waterstof één van de belangrijkste sleutels tot succes, denkt Jaco Reijerkerk, eigenaar van advies- en ingenieursbureau Ekinetix. Hij krijgt bijval van Niels Pijnenburg, die underwriter technische verzekeringen bij Achmea is. “Het is niet de vraag wanneer we het gaan gebruiken, maar wanneer dat op grote schaal gebeurt.”

“De verzekeringsbranche kán de energietransitie niet negeren.” Niels Pijnenburg laat er geen gras over groeien. De underwriter technische verzekeringen bij Achmea is op een mistige maandagochtend aangeschoven in het VNAB Ontmoetingscentrum voor een gesprek over de energietransitie, de rol die waterstof daarin kan spelen en de risico’s daarvan. Hij zegt al snel de indruk te hebben dat de focus van zowat iedere verzekeraar op duurzame energie ligt. “Bij Achmea hebben we ons er allang in verdiept om de doodsimpele reden dat het de komende jaren één van de belangrijkste onderwerpen is.”

Groene waterstof 

Zijn gesprekspartner Jaco Reijerkerk, die 25 jaar internationale ervaring in de technologie heeft en met zijn ingenieursbureau Ekinetix bedrijven helpt die willen inzetten op vernieuwde businessmodellen met duurzame energie, knikt instemmend. “Het effect van de energietransitie, waarin we steeds meer afscheid nemen van koolstofhoudende energiedragers en brandstoffen, is enorm. Het leidt tot nieuwe technologieën, zoals een parkeergarage die stroom levert, huizen die energie opwekken en bijvoorbeeld een andere mobiliteit. Al die ontwikkelingen raken iedereen, zeker ook de verzekeringsbranche.” 

Volgens Jaco vormt de productie en het gebruik van groene waterstof één van de belangrijkste pijlers in de energietransitie. “Ons huidige energiesysteem is ingericht rondom koolwaterstoffen als olie en aardgas, die allerlei klimaatproblemen opleveren. Waterstof die geproduceerd wordt uit wind- en zonne-energie is de meest schone brandstof die er is. Bovendien is het samen met elektriciteit dé perfecte energiedrager. Helaas kost de transitie naar waterstof veel geld en dus gaat het langzaam, maar uiteindelijk gaan we het op een groene manier produceren en gebruiken. Het is alleen de vraag wanneer dat op grote schaal gebeurt.”

Risico-inventarisatie

Nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen voor nieuwe, nog onbekende, risico’s. Ekinetix stelt onder andere een risicoinventarisatie op die het deelt met het bevoegd gezag als de veiligheidsregio en de brandweer. Ook helpt het klanten met mitigerende maatregelen om risico’s naar een acceptabel niveau te brengen. “Ik kan mij goed voorstellen dat een goede risicoinschatting voor verzekeraars lastig kan zijn”, zegt Jaco, die vindt dat verzekeraars nu nog onvoldoende deelnemen in nieuwe ontwikkelingen. 

“Of en hoe een risico wordt verzekerd bepalen onze klanten uiteindelijk zelf, maar wij denken dat het goed is als verzekeraars en ingenieursbureaus bij innovatieve projecten vaker en in een vroegtijdig stadium de samenwerking zoeken, zodat wij kunnen uitleggen hoe een bepaalde technologie, bijvoorbeeld het produceren van groene waterstof, werkt en verzekeraars kunnen meedenken over de noodzakelijke maatregelen om risico’s te beperken.”

World Hydrogen Week 

“Wij zien hele gave en interessante projecten voorbijkomen en vinden het belangrijk om daarbij aangehaakt te zijn om de risico’s te kunnen inschatten”, gaat Niels verder. “We sparren met partners binnen en buiten Nederland over risico’s en het optuigen van een verzekering, laten ons bijpraten door experts, zoals Jaco die dit voorjaar nog een cursus bij Achmea heeft gegeven en zelf was ik onlangs nog bij de World Hydrogen Week in Rotterdam.” 

Want, zo vertelt Niels, het is soms best een uitdaging om de techniek van nieuwe ontwikkelingen te snappen en vervolgens een passend verzekeringsproduct voor de risico’s te bedenken. “Dat zagen we bijvoorbeeld bij het verzekeren van zonnepanelen. Pas in de praktijk bleek dat niet de panelen zelf, maar de kabels diefstalgevoelig waren. Natuurlijk willen we risico’s beperken, maar als verzekeraar weet je dat je op enig moment schades krijgt. De kunst is om je acceptatie zo in te richten dat je alle risico’s in ieder geval hebt gezien.”

Zoeken binnen VNAB