Het creëren van innovatieve verzekeringsoplossingen en risicomanagement tools

Het creëren van innovatieve verzekeringsoplossingen en risicomanagement tools

HDI TH!NX, gevestigd in Berlijn, is een startup en zusterbedrijf van HDI Global dat met een rijke expertise op het gebied van industriële verzekeringen naadloos een combinatie maakt met de meest geavanceerde technologieën. Dit doet HDI TH!NX met als voornaamste doel; het creëren van innovatieve verzekeringsoplossingen en risicomanagement tools om schade te voorkomen en de verzekerbaarheid van risico’s te verbeteren.  

In dit interview met Sharon van Herel, managing director van HDI Global en Verena Brenner, managing director van HDI Th!nx, komen we er achter dat de industrie vraagt om samenwerking, innovatie en educatie. Want ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. “We moeten als verzekeringsindustrie instappen en innoveren om verzekeringen haalbaar, objectief en goed te houden. Maar door alle transities die zich voordoen in de maatschappij, zoals internationalisering, globalisering, digitalisering en alle technologische en organisatorische ontwikkelingen bij onze klanten, moeten wij als sector bredere inzichten ontwikkelen,” aldus Van Herel. “HDI TH!NX helpt ons onze eigen ontwikkeling te versnellen en daarmee beter in te spelen op die grote veranderingen in de samenleving.” 

Dr. Verena Brenner

Dr. Verena Brenner is Managing Director van HDI Th!nx. Als econoom met een doctoraat in Internationale Logistiek deed ze voornamelijk ervaring op in de industriële verzekeringsbranche via HDI Risk Consulting. Sinds begin 2019 werkte ze bij HDI als Project Manager IoT en sinds eind 2019 is ze succesvol als MD van de start-up HDI Th!nx, een dochteronderneming van HDI Global SE gevestigd in Berlijn.

Dr. Verena Brenner
Dr. Verena Brenner

Sharon van Herel

Sharon van Herel is de Managing Director (MD) van HDI Global in Nederland. Voor wie HDI Global niet kent, het is een grootzakelijke verzekeraar waar meer dan 4.000 mensen werken met activiteiten in meer dan 175 landen. Voordat Van Herel circa vijftien jaar geleden bij HDI Global begon, werkte ze ruim vijf jaar in de advocatuur. Bij HDI werkte ze in verschillende functies om in 2018 de MD positie te gaan bekleden. Naast haar fulltime baan is ze onder andere Non Executive Board Member van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB), lid van de RvC van de Nederlandse Atoompool, lid van het Algemeen Bestuur van het Verbond van Verzekeraars en Non Executive Board Member van de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam.

 

Sharon van Herel
Sharon van Herel

Kun je iets meer vertellen over het ontstaan van HDI TH!NX?

Brenner: “HDI TH!NX is een voorloper op het gebied van de ontwikkeling van bedrijfsmodellen en oplossingen voor risicobeheer gebaseerd op het Industrial Internet of Things (IIoT). De combinatie van expertise in industriële verzekeringen en de allernieuwste technologie maakt HDI TH!NX tot een unieke aanbieder voor de financiële en industriële sector.”  

 

Van Herel: “Voor verzekeraars staat het hoog op de agenda om ervoor te zorgen dat de risico's die voortkomen uit de energietransitie verzekerd kunnen worden en blijven. Wij willen als HDI partner in deze transitie zijn. Om dit te bereiken, moeten we expertise en kennis met elkaar delen. HDI TH!NX richt zich vooral op voorkomen van schade met behulp van nieuwe technologie.” 

Vooral via de risk engineers van HDI Risk Consulting komen we veel bij klanten over de vloer en kunnen we inschatten of er mogelijkheden zijn voor de toepassing van de innovaties van HDI TH!NX. HDI Risk Consulting heeft wereldwijd ongeveer 180 ingenieurs met diverse technische en wetenschappelijke achtergronden in dienst. Brenner benadrukt dat de interne samenwerking in de verschillende gebruikscasussen afhankelijk is van waar de focus ligt. “Dit kan variëren van het voorkomen van verliezen en het omgaan met natuurlijke gevaren tot het verzekeren van technische zaken, zoals machinebreuk en bouwrisico's en het verzekeren van transporten van zware ladingen, bulkgoederen of elektrische batterijen”, legt ze uit.

Impact op polissen

Brenner: “HDI TH!NX zich richt op het definiëren van de impact van nieuwe ontwikkelingen op bestaande verzekeringsmodellen. Met hulp van technologie, zoals  sensoren, software en AI kunnen wij behoefte gestuurd innoveren om zaken beter verzekerbaar te maken en schade te voorkomen. Hiervoor praten we voornamelijk met individuele industriële klanten, die vaak ook eigenaren zijn bij HDI (HDI is deels een coöperatieve verzekeraar, red.) en met wie we dus nauwe relaties hebben. Sommige klanten uit de  industrie zijn al begonnen met het verkennen van IIoT. Zij maken dan bijvoorbeeld gebruik van oplossingen behorende bij sensortechnologie voor conditiemonitoring om transparantie te creëren voor gedefinieerde processen. De expertise van HDI TH!NX kan dan worden ingezet om deze analyses aan te vullen. Uiteraard kan niet alles op basis van onze analyses worden voorspeld, maar afhankelijk van de toepassing worden wel verschillende inzichtelijke risicomodellen ontwikkeld.

” Van Herel: “De verzekeringsbehoeften van klanten zijn in de loop van de tijd veranderd. Uiteraard kan niet alles op basis van onze analyses worden voorspeld, maar afhankelijk van de toepassing worden wel verschillende inzichtelijke risicomodellen ontwikkeld.” Van Herel: “De verzekeringsbehoeften van klanten zijn in de loop van de tijd veranderd. Veel bedrijven beschikken over data en zijn op zoek naar manieren om die gegevens in te zetten ten behoeve van de bedrijfsvoering. TH!NX kan producten aanbieden die real-time gegevens over bedrijfsmiddelen en processen verzamelen. Hierdoor krijgen verzekeraars een nauwkeuriger beeld van potentiële risico's, maar kunnen klanten tevens zelf zien hoe onder andere elektrische batterijen presteren, of er mogelijke defecten zijn en of er beveiligingsproblemen zijn. Dergelijke toepassingen zijn essentieel voor toekomstige verzekerbaarheid, aldus Van Herel. Want als je preventief te werk gaat met de informatie van IIoT, kun je klanten helpen bij het identificeren en voorkomen van mogelijke problemen. Hierop kunnen polissen worden aangepast en zo creëer je een win-winsituatie.” 

Accure Battery Intelligence 

Brenner beaamt dit: “Met onze Accure Battery Intelligence toepassing monitoren wij de levensduur van batterijopslag. De verzekeraar krijgt ook toegang tot de analyseresultaten. Dit geeft zowel de verzekeraar als de klant een nauwkeurig beeld van de staat van de batterij, of deze nu nieuw is of al enige tijd in gebruik is. De gegevens die Accure levert, zorgen niet alleen voor transparantie bij het beoordelen van de staat van de batterij, maar verminderen ook het risico op toekomstige prestatieverlies, storingen en brandschade. Op basis van de analytische gegevens die Accure levert, vertaalt HDI TH!NX deze gegevens naar risicobeoordeling en risicotransparantie voor de verzekeringsmaatschappij. Hierdoor kan HDI Global geoptimaliseerde aanbiedingen voor klanten creëren. Ook kan je met deze gegevens je beleid en risicomodellen verder aanscherpen. Van Herel: “Als een bedrijf bijvoorbeeld goede risicobeheersingsmaatregelen treft op basis van IIoT-gegevens, kunnen we ze uiteindelijk betere voorwaarden aanbieden. Bovendien werkt het ook makkelijker in de schadebeoordeling. In geval van een claim kunnen verzekeraars snel en accuraat de schade beoordelen door gebruik te maken van de IIoT-gegevens die tijdens het incident zijn vastgelegd. Het biedt de mogelijkheid om verzekeringen aan te passen aan de werkelijke behoeften en prestaties van bedrijven.”

Samenwerking is de toekomst

"Door samen te werken met HDI TH!NX brengen we het beheer van batterijactiva samen met risicobeheer. De verzekeringsklanten profiteren dus extra. Allereerst neemt de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van informatie over de batterijopslag toe. Daarnaast kan de klant op basis van onze analyse onderhouds- en reparatiewerkzaamheden plannen en krijgt een klant verzekeringsvoorwaarden op maat. In een tijd van energietransitie, het meer en meer duurzaam gebruik van hulpbronnen en met de ESG-vereisten in het achterhoofd, levert dit en enorm positieve bijdrage aan het bedrijfsproces van onze klant”, aldus Van Herel. “We leven in een andere wereld waarin het bieden van service en extra ondersteuning aan onze klanten super essentieel is. Ook moeten we als branche mee in de transitie naar een groenere toekomst. Daarom ben ik zo enthousiast dat we samen deze nieuwe en noodzakelijke combinatie van technologie omarmen. De industrie wordt hier alleen maar slimmer van." 

 

Zoeken binnen VNAB