Expertise van en voor leden

Modelvoorwaarden- en clausules

Expertise van en voor leden

De VNAB modelvoorwaarden en -clausules zijn niet bindend. Zij dienen als model waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat VNAB leden vrij om andere polisvoorwaarden aan hun klanten aan te bieden.

Daar de vrijheid van gebruik bij de marktpartijen ligt, kan de VNAB geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de toepassing en de inhoud van de modelvoorwaarden en -clausules. Indien er een verschil bestaat tussen de originele Nederlandse tekst en de Engelse vertaling hiervan, zal de Nederlandse tekst prevaleren.

Zoeken binnen VNAB