Lunch & Learn
Lunch & Learn

Lunch & Learn

Brand: Causaliteitsmaatstaf, de brandpolis in het bijzonder

De laatste jaren is er veel discussie geweest over de in verzekeringspolissen te hanteren causaliteitsmaatstaf, de brandpolis in het bijzonder. Hierover is dan ook veel jurisprudentie geweest, zowel van de Hoge Raad als lagere rechtspraak. In deze lunch & learn zullen Lissa Boersma en Bas Baks (CMS) het toetsingskader schetsen en dit aan de hand van een aantal voorbeelden op de praktijk toepassen. 

Datum 11 december 2023
Start 12:00 uur
Einde 13:00 uur
Locatie Online
Fiona Schröder
Coördinator events & communicatie