Lunch & Learn
Lunch & Learn

Lunch & Learn

Brancheoverschrijdend: Actualiteiten Verzwijging - Schending Mededelingsplicht Verzekeringnemer (artikel 7:928 BW)
Lunch & Learn

Wat zijn de recente ontwikkelingen in de rechtspraak over verzwijging, oftewel schending van de mededelingsplicht (in de zin van artikel 7:928 BW)? Marijke Lohman (WIJ Advocaten) zal in deze lunch & learn de meest recente interessante en opvallende rechtspraak over dit onderwerp bespreken. 

Datum 22 april 2024
Start 12:00 uur
Einde 13:00 uur
Locatie Online

Wat zijn de recente ontwikkelingen in de rechtspraak over verzwijging, oftewel schending van de mededelingsplicht (in de zin van artikel 7:928 BW)? Marijke Lohman (WIJ Advocaten) zal in deze lunch & learn de meest recente interessante en opvallende rechtspraak over dit onderwerp bespreken. 

Fiona Schröder
Coördinator events & communicatie

Zoeken binnen VNAB