VNAB verplichte regelingen en protocollen e-ABS

VNAB verplichte regelingen en protocollen e-ABS

VNAB verplichte regelingen en protocollen e-ABS

Voor de afdracht van buitenlandse assurantiebelasting, parafiscale heffingen en stamp duties op polissen waarop risico’s zijn meeverzekerd die zijn gelegen in één of meer van de Freedom Of Services (FOS) landen buiten Nederland, heeft de VNAB de procedure Buitenlandse assurantiebelasting (BAB). 
 

De werkgroep Belasting die valt onder de financiële commissie van de VNAB, heeft gewerkt aan herziening van de Procedure BAB uit 2010. Deze is op 7 juni 2021 door de algemene ledenvergadering goedgekeurd en vanaf die datum van toepassing.

De Procedure BAB beschrijft de stappen in het proces en de procedures van de berekening, fiscale aangifte en betaling van BAB. Onderwerpen die in de Procedure BAB aan bod komen zijn onder meer:

  • allocatie van de premie;
  • berekening BAB;
  • informatieverstrekking BAB
  • afrekening BAB
  • fiscale aangifte en afdracht BAB

De procedure dient door alle VNAB makelaars en verzekeraars te worden beschouwd als een dringend advies om conform het gestelde te handelen, zodat daardoor zoveel mogelijk een uniforme werkwijze met betrekking tot de behandeling van buitenlandse assurantiebelasting tot stand komt.

Betalingsverkeer Coassurantie

Tijdelijk addendum BVC geldt van 9 maart 2021 t/m 31 december 2021 (met mogelijkheid tot verlenging). 

VNAB Procedure Buitenlandse Assurantie Belasting (2021) en VNAB addendum Regeling Betalingsverkeer Coassurantie (2021) kunt u op de Help en op de VNAB website vinden.

Zoeken binnen VNAB