Vier nieuwe commissieleden

Vier nieuwe commissieleden

De VNAB is heel blij met de komst van vier nieuwe commissieleden. Graag willen wij de afgetreden commissieleden Edwin Ransdorp, Marieke Bleijenberg, Hector Hamaker en Ineke Meinders heel hartelijk bedanken voor hun inzet!

Carie van Tetterode (AXA XL), lid Technische commissie Varia
"De wereld om ons heen verandert snel. De processen en daarmee de risico’s worden steeds complexer. Zeker in de aansprakelijkheidsmarkt zien we nieuwe risico’s ontstaan en bekende risico’s opschuiven richting aansprakelijkheidsmarkt. Het krijgen van nieuwe inzichten, het delen van elkaars kennis en het zoeken naar oplossingen is dan ook ongelofelijk belangrijk. De technische commissie Varia zie ik als een mooi platform hiervoor."

Derk Bruintjes (Crawford & Company), lid Technische commissie Cyber
"De cyberdreiging verandert continu, en dat vergt ook aanpassingen in het verzekeringsproduct. Het is fijn dat ik een bijdrage kan leveren aan het delen van kennis op dit gebied."

Deirdre Veltman (Aon), lid Juridische commissie
"Ik vind het inspirerend en leuk om door kennisdeling en samenwerking een bijdrage te kunnen leveren aan het verder professionaliseren van de zakelijke verzekeringsmarkt."

Isabelle Marks (Rabo Assurantie Makelaardij), lid Juridische commissie
"Betrokkenheid bij de branche vind ik belangrijk voor mijn werk. Ik ben dan ook blij dat ik van Rabobank de ruimte krijg om mij in te zetten voor de Juridische commissie van de VNAB."

1144

Zoeken binnen VNAB