Sanctieplatform | Online UBO formulier via een UFC taak

Sanctieplatform | Online UBO formulier via een UFC taak

Bij een voorlopig en dus onvolledig resultaat van een IDE taak zijn er diverse opties om de UBO gegevens compleet te maken en daarmee de IDE taak af te kunnen ronden.

Maak de UBO gegevens compleet door het uitvoeren van een UFC (UBO formulier) taak. De UFC taak bevat een online UBO formulier dat beveiligd is met een code die per e-mail naar de klant gestuurd kan worden zodat deze online ingevuld kan worden. 

Het formulier bevat gestructureerde data en verplichte velden en wordt bij het uploaden in het Sanctieplatform gecontroleerd op volledigheid en na opslaan direct verwerkt in de IDE waar de screening tegen de sanctielijsten plaats vindt. Al met al draagt dit bij aan eenheid en veiligheid bij het opvragen en vastleggen van UBO gegevens en wordt er voorkomen dat gegevens handmatig ingevoerd worden. Het is ook mogelijk om een eerder vastgelegd (online) UBO formulier over te nemen. Meer informatie vindt je op onze help pagina: Overnemen UBO formulier.

In een eerder WhatsNews-bericht heb je kunnen lezen dat het online UBO formulier voorzien kan worden van een logo en contactgegevens waarmee je herkenbaar bent voor je verzekeringnemer. Hoe dat werkt is hier te lezen.
 

Zoeken binnen VNAB