Sanctie

Stroomschema uitvoeren onderzoeken

Sanctie

Leden staan vaak voor een uitdaging bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Sanctiewet, die eist dat makelaars en verzekeraars uitvoerig onderzoeken met wie zij zaken doen of gaan doen. Naast het Sanctiepl@tform heeft de VNAB als extra ondersteuning het Stroomschema sanctieonderzoeken ontworpen.

Met het Sanctiepl@tform faciliteert de VNAB de markt door snel en kostenefficiënt aan de Sanctiewet en -regelgeving voldoen. Het blijft echter ingewikkelde materie. VNAB ontvangt vaak vragen wat te doen bij uitzonderingssituaties, vooral wanneer een onderzoek niet automatisch afgerond kan worden omdat er bijvoorbeeld sprake is van “niet kenbare informatie”. 

In het uitgebreide Stroomschema sanctieonderzoeken kunt u stapsgewijs volgen wat u moet doen als u een onderzoek uitvoert in het Sanctiepl@tform. Oftewel: welke situatie, is wanneer van toepassing? 

U vindt het Stroomschema sanctieonderzoeken op onze supportpagina help.vnab.