Nieuwe Modelclausule Oorlogsrisico en stakersrisico

Nieuwe Modelclausule Oorlogsrisico en stakersrisico

De technische commissie Transport heeft een Engelse vertaling van de Modelclausule Oorlogsrisico en stakersrisico 2021 opgesteld: de modelclausule M3 oorlogsrisico en stakersrisico 2021. In deze clausule zijn de oude clausule M3 voor oorlogs- en stakersrisico en de terrorisme clausule samengebracht. In de praktijk werden deze clausules vaak samen gebruikt.

Modelclausule bekijken

Zoeken binnen VNAB