Kick-off tweede editie Risk Insurance Traineeship

Kick-off tweede editie Risk Insurance Traineeship

1 september 2021 is het eerste Risk Insurance Traineeship officieel van start gegaan. Een feestelijk moment waar iedereen lang naar uit had gekeken. Nu, een jaar later, hebben we afscheid genomen van de eerste groep Risk Insurance Trainees. Na een leerzaam jaar waarin veel kennis en ervaring is opgedaan en een breed netwerk is opgebouwd, zetten zij allemaal hun carriere voort in de coassurantiemarkt. Een geslaagde eerste editie waarvan waardevolle input wordt meegenomen naar dit jaar.

Op 30 augustus 2022 hebben wij een nieuwe groep trainees mogen verwelkomen: Miquel Claase, Mijke Grift, Marcel Meijer, Christopher van der Linden, Charlotte van Rijsbergen, Nigel Suiters en Sander van Velsen. Op donderdag 1 september begint hun avontuur. Maar liefst zeventien organisaties nemen dit jaar weer deel aan het Risk Insurance Traineeship en stellen hun organisatie open voor één of meerdere trainees om hen kennis te laten maken met de branche. 

We wensen de trainees een plezierig en leerzaam jaar toe. Ook veel dank aan alle deelnemende organisaties die dit unieke, branchebrede traineeship mogelijk maken. Door onze krachten te bundelen, vergroten we de bekendheid en aantrekkelijkheid van de coassurantiemarkt onder young professionals.

Over het Risk Insurance Traineeship

Risk Insurance Traineeship, dat is de naam van het traineeprogramma dat de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) voor de tweede keer officieel introduceert. Het Risk Insurance Traineeship is bedoeld voor talentvolle en ondernemende young professionals met een (bijna) afgeronde studie op hbo of universitair niveau, die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt. Het traineeship is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de leden en partners van de VNAB. 

Het programma, dat een jaar duurt, biedt young professionals een ‘branchebrede’ oriëntatie op het verzekeringsvak. Centraal in het programma staan kennisontwikkeling, kennisdeling, persoonlijke ontwikkeling en werken bij alle schakels in de keten. Tijdens het traineeship gaan de deelnemers om die reden aan de slag bij twee verschillende organisaties. Een verzekeraar en een verzekeringsmakelaar. Doel is de young professionals te laten ervaren hoe complex, dynamisch en uitdagend de zakelijke verzekeringsbranche kan zijn. Er nemen maar liefst zeventien organisaties deel aan het initiatief. 

Met het Risk Insurance Traineeship investeert de branche nadrukkelijk én gezamenlijk in het opleiden van jong talent. En dat is nodig, omdat het ook voor de verzekeringsbranche een uitdaging is om goede jonge professionals te vinden. Door demografische ontwikkelingen als vergrijzing en stijging van de levensverwachting daalt immers het aanbod van jong talent op de arbeidsmarkt. Daarbij komt dat de zakelijke verzekeringsmarkt vaak onvoldoende bekend is bij young professionals. Met het Risk Insurance Traineeship richt de branche zich dan ook op een brede groep young professionals, waarbij de studierichting minder belangrijk is dan competenties en motivatie. De branche is op zoek naar initiatiefrijke trainees met een brede interesse en een ondernemende houding die zelf met creatieve ideeën durven te komen, denken in oplossingen en kansen zien. 

Naast een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, is er binnen het traineeship ook veel ruimte en aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van trainees. Zij gaan niet alleen aan de slag bij twee organisaties, maar volgen ook een uitgebreid opleidingstraject gericht op hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarnaast is er ruimte voor de nodige ontspanning tijdens het netwerkprogramma waardoor trainees snel een groot netwerk kunnen opbouwen. En uiteindelijk biedt het Risk Insurance Traineeship zicht op een uitdagende carrière binnen de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt.

Zoeken binnen VNAB