Interpertatie AFM vergunningplicht bij groepsverzekeringen

Interpertatie AFM vergunningplicht bij groepsverzekeringen

In deze interpretatie wil de AFM duidelijkheid geven over in welke gevallen sprake is van bemiddelen met vergunningsplicht bij raamcontracten en wanneer er uitzonderingen zijn voor de vergunningplicht bij raamcontracten. Dit naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Uni van 29 september 2022.

 

De AFM gaat in de interpretatie onder andere in op wanneer er sprake is van een vergunningplicht en wat er wordt verstaan onder keuzemogelijkheid en vergoeding. Daarbij is ook een beslisboom gemaakt om te helpen bij het bepalen van de vraag of er wel of geen vergunning moet worden aangevraagd. Als er sprake is van vergunningplicht, dan moet hier uiterlijk 1 oktober 2025 aan worden voldaan.

 

Meer informatie en een link naar de interpretatie zijn op de AFM website terug te vinden.

AFM website bekijken

Zoeken binnen VNAB