In memoriam

In memoriam

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Aad Mijnans

op 9 september 2023

Aad is tijdens zijn hele loopbaan actief betrokken geweest bij de zakelijk schadeverzekeringsmarkt en de VNAB. Vorig jaar heeft hij het voorzitterschap van de Technische commissie Varia helaas moeten neerleggen als gevolg van zijn ziekte. Met het verlies van Aad gaat onze markt een autoriteit op het gebied van aansprakelijkheid missen.

We zijn Aad heel dankbaar voor zijn bijdragen binnen de VNAB en onze gedachten gaan uit naar zijn kinderen, familie, vrienden en collega’s bij Aon.

Namens de VNAB,
Rob ter Mors (uitvoerend bestuurder) en Nina Roodbeen (senior juridisch adviseur)

4203

Zoeken binnen VNAB