In een tijdperk van het algoritme, zijn mensen nog nooit zo belangrijk geweest

In een tijdperk van het algoritme, zijn mensen nog nooit zo belangrijk geweest

In een tijdperk van het algoritme, zijn mensen nog nooit zo belangrijk geweest

De drie verschillende perspectieven van een wetenschapper, een ondernemer en een toezichthouder op machine learning mondde tijdens het VNAB college uit in de quote: "In een tijdperk van het algoritme, zijn mensen nog nooit zo belangrijk geweest." Wij kijken terug op een boeiend VNAB college. De deelnemers namen plaats in de digitale schoolbanken en lieten zich meenemen in de wereld van machine learning. Tijdens deze ochtend schenen Antoon Pelsser (UvA), Peter de Kock (Pandora Intelligence) en Saskia Peters (DNB) hun licht op de vraag of succes door middel van machine learning verzekerd is.

Machine learning onthyped

“Ik maak mij de laatste tijd nogal zorgen over de hype die is ontstaan over big data en machine learning.” Antoon Pelsser (UvA) vertelde tijdens zijn presentatie waarom hij machine learning als ‘magische black box’ niet als wondermiddel ziet dat alle problemen oplost. Er zijn inmiddels gevaren en tekortkomingen van complexe modellen bekend. “Het is niets anders dan een model dat wordt geschat op een grote hoeveelheid aan data.” De toepassing van machine learning is soms nog een zoektocht. Belangrijk is om de werking van het model te begrijpen. Kijk nuchter naar de ontwikkelingen en neem niet alles klakkeloos uit de computer over. Beslissingen moeten uitgelegd kunnen worden. ‘De computer heeft het zo uitgerekend’ volstaat niet. Er zal de komende jaren een groeiende behoefte ontstaan aan specialisten die kritisch naar machine learning modellen kijken en deze beoordelen en valideren. 

Het verhaal in data

Peter de Kock (Pandora Intelligence) nam ons tijdens zijn presentatie mee via de probleemstelling van de moderne wereld en de kracht van het narratief, langs het gebruik van Artifficial Intelligence (AI) om crimineel gedrag te voorspellen, tot een uitleg wat criminaliteitsbestrijders en verzekeraars kunnen leren van boeken en films. Door middel van AI kan er snel een compleet beeld gevormd worden van bijvoorbeeld personen, concepten en locaties, die weer bij elkaar gebracht kunnen worden. Dit is een hele nieuwe manier van omgaan met data. We zijn geneigd om als mens heel goed over onszelf te denken en hebben het idee dat wij de meest slimme en ontwikkelde organismen op de wereld zijn. Maar historisch gezien kunnen wij niet doen wat machines doen. Zij kunnen dingen veel beter. We moeten durven kijken naar waar wij als mens niet goed in zijn en waarbij wij hulp van machines en algoritmes kunnen gebruiken. Een systeem wordt gebruikt door een mens en het resultaat wordt geïnterpreteerd door een mens. Het systeem maakt geen beslissingen, maar de mens wordt hiermee wel geholpen in een oneindig groot datacapaciteit. Met de zin: “De combinatie van mens en machine is beter dan de mens of machine alleen.” sloot Peter zijn verhaal af.

Technologische ontwikkeling, één van de belangrijkste krachten die de sector zal veranderen

Saskia Evers (DNB) gaf inzicht in de toepassingen van Artificial Intelligence (AI) in de verzekeringssector en ging in op de rol van DNB als toezichthouder. AI, InSurTech en nieuwe technologieën vormen een uitdaging voor de bedrijfsmodellen en strategie van bestaande en nieuwe verzekeraars, maar bieden ook kansen op het gebied van bijvoorbeeld kostenefficiëntie, klantcontact en -behoud en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het is vooral van belang dat je als organisatie nadenkt wat deze nieuwe ontwikkelingen voor het bedrijf betekenen. Wat zijn de gevolgen? Heeft het impact op het bedrijfsmodel? Wat zien wij om ons heen gebeuren en moeten wij daar als organisatie iets mee? Technologische ontwikkeling is één van de belangrijkste krachten die de sector zal veranderen. Weet daarom wat er speelt en hoe je hier als bedrijf op kan reageren. 

Wij zijn blij om u in deze tijd online te kunnen verwelkomen bij onze events. Benieuwd wat er nog meer op het programma staat? Raadpleeg dan onze online agenda.

Zoeken binnen VNAB