iDOSplatform

Toevoegen dossier met Power Query

iDOSplatform

Een wens die meerdere gebruikersorganisaties hebben is om gemakkelijker een nieuw dossier op te maken in het iDOSplatform wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een intermediairwijziging of een fout in de vastlegging.

VNAB is druk bezig om hier functionaliteit voor te ontwikkelen. Tot die tijd is het voor Brand dossiers mogelijk om op basis van het bestaande dossier een nieuw dossier aan te maken via een Power Query

Als u een export maakt van de objectlijst van het te vervangen dossier, kunt u dat via de Power Query omzetten naar een importbestand. Met het importbestand kan de data in het dossier geplaatst worden. 

Vóór het importeren zorgt de gebruiker zelf voor een dossier in het iDOSplatform, met in de eerste objectlijst eventueel de verdeling en altijd de standaard dekkingen. Dit dossier kunt u aanmaken onder de reeds bestaande relatie. 

De werkwijze staat beschreven op onze supportpagina help.vnab.