(Her)benoeming bestuursleden

(Her)benoeming bestuursleden

De algemene ledenvergadering van de VNAB heeft op maandag 5 juni jl. ingestemd met de herbenoeming van voorzitter Danny van der Eijk en uitvoerend bestuurder Rob ter Mors. De VNAB feliciteert beide bestuursleden met deze herbenoeming.

Daarnaast is de VNAB zeer verheugd met de toetreding van Leonique van Houwelingen (Aon) tot het bestuur. Zij volgt Marc van Nuland (Aon) op, die sinds 2016 deze functie heeft vervuld. Leonique zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de vereniging. Leonique: "Ik ben blij dat we als Aon ons kunnen inzetten voor de belangen van onze branche in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Als grootste verzekeringsmakelaar van Nederland kan Aon ongetwijfeld een belangrijke rol blijven spelen bij het nastreven van een optimaal werkende coassurantie beurs. Ik kijk dan ook uit naar een succesvolle samenwerking." Van harte gefeliciteerd met deze benoeming en een warm welkom aan Leonique. 

De afgelopen jaren heeft Marc het bestuurslidmaatschap met zijn deskundigheid en ervaring op een heel plezierige wijze ingevuld. Zijn inbreng is door het bestuur steeds gewaardeerd en de VNAB is hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange bijdrage aan de vereniging. 

De VNAB dankt haar leden voor het vertrouwen en kijkt ernaar uit om met het bestuur verder voort te bouwen op de fundering die de afgelopen jaren is gelegd en de belangen van haar leden zo goed mogelijk te kunnen blijven behartigen.

1143

Zoeken binnen VNAB