e-ABS

Nieuwe mogelijkheden met release 7.12

e-ABS

Begin mei is release 7.12 in productie genomen. Met deze release is onder andere functionaliteit opgeleverd waardoor u bij ‘reageren (met actie)’ aan kan geven van wié er actie wordt verwacht. Ook kan aan een schadedossier de indicator letsel worden meegegeven en is het nu mogelijk om een BIPAR schade in e-ABS verwerken. In dit artikel lichten wij deze functionaliteiten toe.
 

Bij reageren (met actie) aangeven van wié er actie wordt verwacht
Bij reageren kan aangevinkt worden dat bij de reactie actie vereist is van de ontvangende partij. In dat geval wordt een reactietaak aangemaakt. Er kon echter niet worden aangegeven van wie de actie vereist is. 

Als een verzekeraar een reactie stuurt naar de makelaar met de bedoeling dat de makelaar actie moet ondernemen en dit zichtbaar wil laten zijn voor de andere verzekeraars, moet de verzekeraar bij ‘Ontvanger’ alle betrokkenen selecteren. Het gevolg was dat niet alleen de makelaar een reactietaak ontving, maar ook alle verzekeraars, terwijl van de verzekeraars geen actie nodig is. 

Nu is het bij het plaatsen van een reactie mogelijk om, naast de Ontvangers, aan te geven wie de actie moet uitvoeren. Als 'Actie vereist' op Ja wordt gezet moet er verplicht (minimaal) 1 actiehouder worden gekozen. Hierdoor ontvangt alleen de partij die is geselecteerd als actiehouder een reactietaak. De overige partijen (die staan geselecteerd onder 'Ontvanger') ontvangen een melding.

Toevoegen indicator letsel

Voor de herkenbaarheid van letselschades zijn twee aanpassingen doorgevoerd.

Schadesoort letsel

Voor alle (hoofd)branches is het nu mogelijk om schadesoort 'letsel' te kiezen bij het aanmaken van een schademelding. Voorheen was deze schadesoort alleen te kiezen voor de hoofdbranches 'Marine Hull' en 'Construction'.

Nieuw veld Letselschade

In de schademelding is een nieuw veld 'Letselschade' toegevoegd. Dit veld kan bij alle schadesoorten aangevinkt worden om aan te geven dat het om een letselschade* gaat. 
*Conform het protocol e-ABS art 5.4 is de regel voor Vertrouwelijke medische gegevens: Gegevens die alleen door medici bekeken mogen worden moeten buiten dit systeem om worden verzonden.

BIPAR schadeafhandeling

Het is nu ook mogelijk om voor een schademelding aan te geven dat het gaat om een BIPAR schade. 

Als dit veld BIPAR schade wordt aangevinkt is het gevolg dat:

  • Het herkenbaar is dat het om een BIPAR schademelding gaat.
     
  • Bij het uploaden van een document bij de schademelding gekozen kan worden voor welke verzekeraar(s) het document bestemd is.
  • Het mogelijk is om een BIPAR schaderekening aan te maken.
  • Verzekeraars alleen die documenten bij de schademelding zien waar zij voor zijn geselecteerd als ontvanger en alleen de schaderekeningen zien waarop zij zijn geselecteerd als betrokken verzekeraar.
  • De taken en meldingen die voor dit dossier in de e-ABS inbox komen, het kenmerk 'BIPAR' hebben.

In het scherm 'Documenten' kan de makelaar zien welke verzekeraar(s), welke documenten hebben ontvangen.

Wanneer in een schademelding het veld BIPAR schademelding op 'Ja' staat is voor de makelaar naast de actie voor het aanmaken van een 'gewone' schaderekening ook de actie 'Aanmaken BIPAR schaderekening' beschikbaar. 
Bij een BIPAR schaderekening is er een extra scherm waarin de verzekeraars moeten worden geselecteerd waarvoor de schaderekening bedoeld is. Vervolgens moet in de specificatie van de schaderekening de bedragen worden teruggerekend naar het totaal van de aandelen van de verzekeraars die op deze schaderekening betrokken zijn. 

Meer informatie vindt u op onze supportpagina help.vnab.

Zoeken binnen VNAB