e-ABS

Gebruik juiste boekingscode

e-ABS

In het afgelopen GBO Clearing is de wens uitgesproken om nogmaals het juiste gebruik van het veld ‘Soort boeking’ onder de aandacht te brengen. Het juiste gebruik van deze boekingscodes resulteert in minder verschillen en een betere datakwaliteit bij makelaar en verzekeraar.

Boekingscodes moeten in e-ABS gebruikt worden in het veld ‘Soort boeking’ bij een premieboeking of schadeboeking. Ook bij de aanlevering van Templateboekingen moet de ‘Soort boeking’ worden ingevuld.

e-ABS

 Soort boeking Wanneer gebruiken 
 02 Nieuwe verzekering Spreekt voor zich 
 03 Prolongatie (afwijkend) Voor bijna alle prolongatieboekingen. Daarbij wordt “(afwijkend)” dus eigenlijk genegeerd. Specifieke uitzondering is nummer 09, die wordt gebruikt voor indexaties zonder akkoord. 
 04 Wijzigen bestand Voor alle polismutaties die niet vallen onder 05, 06, 09 of 11 
 05 Royement Spreekt voor zich
 
 06 Herroeping royement Spreekt voor zich 
 09 Prolongatie (afwijkend) inclusief indexaanpassing Voor Prolongatieboekingen van polissen waarop automatische indexatie heeft plaatsgevonden. 
 10 Wijzigen bestand op niet-actuele situatie Is eigenlijk 04, maar dan op een historieversie van een plaatsing, dus een mutatie in het verleden, niet zijnde 11 
 11 Eenmalige verrekening, naverrekening Spreekt voor zich 
 17 Courtageboeking Boeking met alleen courtage 
 19 BAB Boeking met alleen BAB-kosten 
 12 Schade Spreekt voor zich 

Template

 Soort boeking Wanneer gebruiken 
 PremieboekingsregelSpreekt voor zich 
 Declaraties/verrekeningen Spreekt voor zich 
 Sanctiekosten Alleen bedoeld voor premieboekingsregels die uitsluitend data- en handlingskosten betreffen m.b.t. de sanctiewetgeving.  
 Schadeboekingsregel Spreekt voor zich 
 Kostenboeking Voor schadeboekingsregels die uitsluitend kosten betreffen (bijv. advocaat- of expertisekosten) en komt alleen voor op sheet Schadeboeking. 

Zoeken binnen VNAB