De VNAB heeft een nieuw Risico Inventarisatie Formulier (RIF) ontwikkeld

De VNAB heeft een nieuw Risico Inventarisatie Formulier (RIF) ontwikkeld

In de markt bestaat grote behoefte aan het verkrijgen en up to date houden van risico-informatie. Van onze leden weten wij dat de capaciteit om inspecties uit te voeren beperkt beschikbaar is. 
Met het nieuwe RIF kan op een eenvoudige manier informatie verkregen worden. Het formulier kan digitaal gebruikt worden, is overzichtelijk van opzet en kan door iedereen met een basale kennis van risico’s worden ingevuld.

Het RIF bevat een algemeen tabblad dat voor de meeste risico’s gebruikt kan worden.  Voor horeca, hout en metaal risico’s is een apart aanvullend tabblad gemaakt, waar in aanvulling op het algemene tabblad, naar specifieke risicofactoren wordt gevraagd. 

Wanneer je naast een ingevuld RIF, foto’s van het risico verstrekt, lever je risico-informatie die voor de beoordeling van veel risico’s bruikbaar is. 

Wij vernemen graag hoe je het gebruik van het RIF ervaart door te mailen naar marketing@vnab.nl 

Met de technische commissie Brand is afgesproken dat het gebruik van het formulier regelmatig geëvalueerd zal worden en dat, daar waar nodig, aanpassingen zullen worden gedaan.

Zoeken binnen VNAB