Brexit: modelvoorwaarden, Sanctieplatform en meer

Brexit: modelvoorwaarden, Sanctieplatform en meer

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koningrijk de Europese Unie verlaten. Tot en met 31 december 2020 geldt er een overgangsperiode waarbij Europese wetgeving in het Verenigd Koningrijk van kracht blijft. In dit bericht informeren wij u graag over de impact van de brexit op de VNAB modelvoorwaarden, het Sanctieplatform en de aankomende Lunch & Learn.

Brexit en de VNAB Modelvoorwaarden

Vanuit zowel de makelaars- als de verzekeraarsleden van de VNAB zijn er vragen gesteld over de uitleg van het dekkingsgebied Europa zoals opgenomen in de VNAB modelvoorwaarden. Wij hebben onze leden inmiddels via een ledenbericht geïnformeerd over de uitleg tijdens de huidige overgangsperiode (tot 31 december 2020) en de uitleg per branche vanaf deze datum.

Hierbij is van belang dat alleen in de VNAB modelvoorwaarden van Brand Europa als dekkingsgebied is opgenomen. Daarom heeft de Technische commissie Brand een aanvullende modelclausule ontwikkeld voor het geval ook vanaf 1 januari 2021 dekking voor het Verenigd Koninkrijk geboden kan en moet worden. U vindt deze clausule hier.

Bij de overige branches is in de modelvoorwaarden en -clausules geen standaard dekkingsgebied opgenomen (Transport en Engineering) of is sprake van een werelddekking (Varia). Op deze polissen kan het dekkingsgebied Europa uiteraard wel door middel van een maatwerkclausule van toepassing zijn.

In goede samenwerking tussen de makelaars, gevolmachtigd agenten en verzekeraars zal deze continuatie dus bekeken moeten worden of de polissen waarop het Verenigd Koninkrijk voor de brexit meeverzekerd was, na de continuatie dekking kunnen blijven bieden of dat bijvoorbeeld via een in het Verenigd Koninkrijk toegelaten verzekeraar een lokale polis afgesloten moet worden.

Brexit en het Sanctieplatform

De monitoring van de brexit ontwikkelingen door Kennedy Van der Laan is als specifiek onderdeel toegevoegd aan de bestaande Sanctieplatform Beheerovereenkomst. De monitoring door Kennedy Van der Laan is gericht op het vaststellen of het Verenigd Koningrijk een eigen sanctieregime gaat ontwikkelen en vindt plaats met behulp van een aantal specifieke sites. Voorgaande betreft zowel de sanctielijsten (CDD) als de sanctieverordeningen (TDD). Op basis van de uitkomsten zal de eventuele IT-impact worden bepaald.

Meer weten?

Deal, no deal of toch weer een uitstel? De brexit nadert haar ontknoping. Erik Poorthuis en Roderick Watson van NautaDutilh praten u op maandag 7 december tijdens een online Lunch & Learn bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de brexit en de gevolgen voor verzekeraars en makelaars. Centraal staat hierbij het einde van het transitiejaar 2020 en hoe het verder gaat na 1 januari 2021. Hoe hebben verzekeraars en makelaars zich hierop voorbereid? Wat zijn de gevolgen voor het aanbieden van nieuwe polissen? En wat zijn de gevolgen voor de uitleg en het servicen van bestaande polissen? Na deze Lunch & Learn bent u weer volledig up-to-date. U kunt zich hier aanmelden voor de Lunch & Learn.

Ook het Verbond van Verzekeraars en Adfiz houden hun leden op de hoogte van de brexit ontwikkelingen en hebben op hun (leden)websites achtergrondinformatie over de brexit opgenomen. Daarnaast kunt u onder andere bij de Rijksoverheid, DNB en AFM meer informatie over dit onderwerp terugvinden.

Zoeken binnen VNAB