Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Risk Insurance Traineeship

De VNAB vindt het belangrijk om in jong talent te investeren. Door ontwikkelingen als vergrijzing en stijging van de levensverwachting zal er een kleinere beroepsbevolking ontstaan en wordt het een steeds grotere uitdaging om goede (potentiële) professionals te vinden. Daarbij komt dat de zakelijke verzekeringsmarkt onvoldoende bekend is bij young professionals. Onze branche heeft behoefte aan een nieuwe generatie medewerkers die zich snel ontwikkelen tot volwaardige professionals met een gedegen kennis van de branche.

Marktbreed traineeship

Het traineeship richt zich op young professionals die nog geen keuze voor de branche hebben gemaakt. Een traineeship dat voorziet in de behoefte aan een nieuwegeneratie met marktbrede kennis die snel volwaardige professionalsworden. Geen bedrijfsspecifiek programma maareen ontwikkeltraject met daarin marktbrede kennisontwikkeling,kennisdeling en meewerkperiodes bij alle schakelsin de keten. 

Tijdens het traineeship gaan young professionals gedurende een jaar aan de slag bij een verzekeraar en verzekeringsmakelaar. De kans voor trainees om te bepalen waar hun toekomst ligt. Een unieke kans om een kijkje in verschillende keukens te nemen. Maar liefst zeventien organisaties bieden een traineeplek.

De deelnemende organisaties van deze editie zijn: Zurich, Chubb, HDI, Aon, Hienfeld, Marsh, VLC & Partners, Crawford, Sedgwick, Lengkeek, DEKRA, Ms Amlin, N.N., Eclessia, Havelaar & van Stolk, Dupi en Heinenoord.

Pilotgroep van start
Afgelopen september is de eerste groep van 7 trainees gestart. Enthousiast geworden? Neem contact op met Martine Laarman, medewerker Kennis & Opleiding, voor meer informatie, om een bijdrage te leveren en/of deel te nemen aan het traineeship.

 v.l.n.r.: Tim de Groot, Janice Pullen, Sintclair White, Jonathan van der Horst,  Rutger Cosijnse, Maartje Wijnker en Lucas van Berkum

 


Martine LaarmanCoördinator kennis & opleiding+31 (0)10 253 20 08+31 (0)6 292 001 84m.laarman@vnab.nlLinkedIn
Traineeship 2021
  • Start: september 2022
  • Duur: 12 maanden
  • Werken bij: makelaar (6 maanden) en verzekeraar (6 maanden)
  • Uitgebreid opleidings- en ontwikkelprogramma
Risk has the future
LinkedIn Risk has the future