Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Risk Insurance Traineeship

De VNAB vindt het belangrijk om in jong talent te investeren. Door ontwikkelingen als vergrijzing en stijging van de levensverwachting zal er een kleinere beroepsbevolking ontstaan en wordt het een steeds grotere uitdaging om goede (potentiële) professionals te vinden. Daarbij komt dat de zakelijke verzekeringsmarkt onvoldoende bekend is bij young professionals. Onze branche heeft behoefte aan een nieuwe generatie medewerkers die zich snel ontwikkelen tot volwaardige professionals met een gedegen kennis van de branche.

Marktbreed traineeship

Het traineeship richt zich op young professionals die nog geen keuze voor de branche hebben gemaakt. Een traineeship dat voorziet in de behoefte aan een nieuwegeneratie met marktbrede kennis die snel volwaardige professionalsworden. Geen bedrijfsspecifiek programma maareen ontwikkeltraject met daarin marktbrede kennisontwikkeling,kennisdeling en meewerkperiodes bij alle schakelsin de keten. 

Tijdens het traineeship gaan young professionals gedurende een jaar aan de slag bij een verzekeraar en verzekeringsmakelaar. De kans voor trainees om te bepalen waar hun toekomst ligt. Een unieke kans om een kijkje in verschillende keukens te nemen. Maar liefst veertien organisaties bieden een traineeplek.

De deelnemende organisaties van deze editie zijn: Zurich, Chubb, HDI, Aon, Hienfeld, Marsh, VLC & Partners, Eclessia, Schouten Zekerheid, Dupi, Nationale Nederlanden, AXA XL, Markel en Vanbreda Risk & Benefits.

Tweede editie Risk Insurance Traineeship
1 september 2021 is het eerste Risk Insurance Traineeship officieel van start gegaan. Een feestelijk moment waar iedereen lang naar uit had gekeken. Nu, een jaar later, hebben we afscheid genomen van de eerste groep Risk Insurance Trainees. Na een leerzaam jaar waarin veel kennis en ervaring is opgedaan en een breed netwerk is opgebouwd, zetten zij allemaal hun carrière voort in de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt. Een geslaagde eerste editie waarvan waardevolle input wordt meegenomen naar dit jaar.

Op 30 augustus 2022 hebben wij een nieuwe groep trainees mogen verwelkomen: Miquel Claase, Mijke Grift, Marcel Meijer, Christopher van der Linden, Charlotte van Rijsbergen, Nigel Suiters en Sander van Velsen. Maar liefst dertien organisaties nemen dit jaar weer deel aan het Risk Insurance Traineeship en stellen hun organisatie open voor één of meerdere trainees om hen kennis te laten maken met de branche. Enthousiast geworden? Neem contact op met Martine Laarman, coordinator kennis & opleiding, voor meer informatie, om een bijdrage te leveren en/of deel te nemen aan het traineeship.

 


Martine LaarmanCoördinator kennis & opleiding+31 (0)10 253 20 08+31 (0)6 292 001 84m.laarman@vnab.nlLinkedIn
Traineeship 2023
  • Start: september 2023
  • Duur: 12 maanden
  • Werken bij: makelaar (6 maanden) en verzekeraar (6 maanden)
  • Uitgebreid opleidings- en ontwikkelprogramma
Risk has the future
LinkedIn Risk has the future
Instagram Risk has the future