Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB vakkennis

Een markt in ontwikkeling vereist een doorlopend aanbod van kennisactualisatie. De VNAB wil relevante kennis toegankelijk maken voor en delen met haar leden. Hieronder vind je een overzicht van het VNAB kennisaanbod. 

Vakbekwaamheidstool

De VNAB biedt de totaaloplossing om permanent vakbekwaam te blijven. Deze totaaloplossing is een vakbekwaamheidstool waarin men naast Permanent Actueel (PA) ook op bovenwettelijk vlak vakbekwaam blijft op het kennisniveau dat van de zakelijke verzekeringsmarkt wordt verwacht.

Introducties Coassurantie

De VNAB biedt nieuwkomers in de markt de Introductie Coassurantie aan. Er bestaan drie verschillende edities voor de branches: aansprakelijkheid, brand en transport. Tijdens deze introducties maak je kennis met de markt, de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen. Daarnaast vergroot je ook je netwerk.

Lunch & Learn

De VNAB organiseert elke twee weken een Lunch & Learn @VNAB in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Deze bijeenkomsten staan enerzijds in het teken van kennisborging met als doel het delen van specifieke kennis waarbij de nadruk ligt op actualiteit. Ze worden verzorgd door deskundige sprekers en vallen binnen één van de vijf branches (brand, cyber, engineering, transport of varia) of is een brancheoverschrijdend thema. Anderzijds dienen de Lunch & Learns als platform voor interactie en discussie op het onderwerp van gesprek.

VNAB college

In samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseerde de VNAB in 2019 het allereerste VNAB college. Een middag waarbij bezoekers terug in de collegebanken duiken om hun kennis van een jaarlijks wisselend onderwerp te verrijken. 

Opleidingen e-ABS

Voor de e-ABS modules Placement, Claims en Clearing worden opleidingen verzorgd door de VNAB. Deze opleidingen hebben een duur van één dag en vinden plaats in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum in Rotterdam. De kosten bedragen €405,- per module.

E-learning Sanctiepl@tform

De VNAB heeft in samenwerking met Hoffelijk een e-learning ontwikkeld die medewerkers traint in het gebruik van het Sanctiepl@tform, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van het platform. De e-learning is een optionele aanvulling op de reeds bestaande gebruikershandleiding. Deelnemers volgen de e-learning om zich de systematiek van het Sanctiepl@tform goed eigen te maken en er optimaal gebruik van te kunnen maken.

VNAB Visie

Twee keer per jaar brengt de VNAB het vakinhoudelijke magazine VNAB Visie uit. Iedere editie staat in het teken van een verzekeringstechnisch- of branche overkoepelend thema zoals technische verzekeringen en transport maar ook nieuwe risico's. In de VNAB Visie delen diverse partijen, gelieerd aan de zakelijke verzekeringsmarkt, hun expertise met de markt. De leden van de VNAB - zowel makelaars als verzekeraars, geassocieerd en administratief deelnemers - nemen daarbij een centrale rol in.