Sanctieplatform

UBO-register gesloten

Sanctieplatform

Het Hof van Justitie van de Europese Unie verklaart de voorgeschreven publieke toegankelijkheid van het UBO-register ongeldig. Publieke toegang tot UBO-informatie vormt volgens het Hof een ernstige inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en in het recht op bescherming van persoonsgegevens. Naar aanleiding van dit arrest heeft het ministerie van Financiën (ministerie) besloten alle verstrekkingen uit het UBO-register tijdelijk op te schorten.

Voor de werking van het Sanctieplatform heeft dit geen directe impact. Het Sanctieplatform is namelijk nog niet aangesloten op het KvK UBO-register en maakt enkel gebruik van de gegevens die Graydon en Dun&Bradstreet verwerken vanuit het handelsregister. 

Volgens het Verbond van Verzekeraars* is het op dit moment niet duidelijk of levens- en schadeverzekeraars opnieuw toegang zullen krijgen tot het UBO-register. Het ministerie geeft aan dat primair zal worden bekeken of en hoe de toegankelijkheid van het UBO-register voor Wwft-instellingen zoals banken en levensverzekeraars kan worden hersteld. Het register heeft namelijk als primair doel om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. 

Voor instellingen die niet onder de Wwft vallen, zoals schadeverzekeraars, lijkt het arrest volgens het ministerie mee te brengen dat moet worden bekeken of een legitiem belang aanwezig is. Hiervoor zal waarschijnlijk ook in overleg getreden moeten worden met de Europese Commissie (EC), omdat het UBO-register voortkomt uit Europese regelgeving en de uitspraak van het Hof gevolgen heeft voor alle Europese lidstaten. Met het oog op een uniforme toepassing van het arrest is het noodzakelijk om dit op Europees niveau te coördineren volgens het ministerie. 

Uiteraard houden we dit dossier in samenwerking met alle betrokkenen nauwlettend in de gaten en zullen we bij verdere impact u informeren. 

*Verbond van Verzekeraars - Ledenbericht UBO-register - 24-11-2022