Sanctieplatform

Onterechte verwijderverzoeken

Sanctieplatform

De VNAB voert – conform het Sanctiewetprotocol – de relatieonderzoeken uit naar alle leden. Deze worden standaard met alle leden gedeeld in het Sanctieplatform en zijn te herkennen aan het kenmerk “Door VNAB uitgevoerde periodieke controle”.

Soms ontvangt de VNAB na zo’n gedeeld onderzoek onterecht een verwijderverzoek. Dit is niet wenselijk. Een verwijderverzoek creëert namelijk verwijderverzoeken bij alle leden. Als een gebruiker een verwijderverzoek goedkeurt is het onderzoek in het Sanctieplatform niet meer beschikbaar voor die gebruikersorganisatie. Dat is uiteraard niet de bedoeling. 

Een verwijderverzoek gebruikt u alleen indien er vóór verstrijken van de retentietermijn geen gerechtvaardigd belang meer is om een onderzoek te bewaren. Bijvoorbeeld vanwege een verwijderverzoek van een verzekeringnemer op basis van de AVG wetgeving. 

Als een onderzoek met u gedeeld wordt en u wilt dat onderzoek niet overnemen (omdat de organisatie geen partij voor u is) dan kunt u het onderzoek afwijzen
Als u het onderzoek wel overneemt kunt u de IDE taak toevoegen aan elk uitbetalingsonderzoek waar deze partij (makelaar of expert) op betrokken is.

De VNAB voert – conform het Sanctiewetprotocol – de relatieonderzoeken uit naar alle leden. Deze worden standaard met alle leden gedeeld in het Sanctieplatform en zijn te herkennen aan het kenmerk “Door VNAB uitgevoerde periodieke controle”. 

Soms ontvangt de VNAB na zo’n gedeeld onderzoek onterecht een verwijderverzoek. Dit is niet wenselijk. Een verwijderverzoek creëert namelijk verwijderverzoeken bij alle leden. Als een gebruiker een verwijderverzoek goedkeurt is het onderzoek in het Sanctieplatform niet meer beschikbaar voor die gebruikersorganisatie. Dat is uiteraard niet de bedoeling. 

Een verwijderverzoek gebruikt u alleen indien er vóór verstrijken van de retentietermijn geen gerechtvaardigd belang meer is om een onderzoek te bewaren. Bijvoorbeeld vanwege een verwijderverzoek van een verzekeringnemer op basis van de AVG wetgeving. 

Als een onderzoek met u gedeeld wordt en u wilt dat onderzoek niet overnemen (omdat de organisatie geen partij voor u is) dan kunt u het onderzoek afwijzen
Als u het onderzoek wel overneemt kunt u de IDE taak toevoegen aan elk uitbetalingsonderzoek waar deze partij (makelaar of expert) op betrokken is.