Maak (meer) gebruik van het Meldingensysteem

Maak (meer) gebruik van het Meldingensysteem

Functioneel Beheer van de VNAB heeft voor de registratie van vragen, fouten en wensen het Meldingensysteem. Hierin kunnen meldingenbeheerders namens hun organisaties meldingen registreren, het verloop van de meldingen volgen en meldingen van andere organisaties (beperkt) inzien. De meldingenbeheerders zijn de eerste vraagbaak voor de gebruikers van de VNAB ICT systemen (e-ABS, iDOSpl@tform, MIS en Sanctiepl@tform) binnen de eigen organisatie. Het is de bedoeling dat de meldingbeheerders meldingen rechtstreeks via het Meldingensysteem melden. Zo nodig kan er ook rechtstreeks contact worden opgenomen met Functioneel Beheer (telefonisch of via e-mail). 

Wij merken dat steeds meer gebruikers zelf rechtstreeks contact opnemen met Functioneel Beheer, zonder tussenkomst van de meldingbeheerder(s) van de organisatie. Ook zien wij dat meldingbeheerders in plaats van een melding aan te maken in het Meldingensysteem, een e-mail sturen naar Functioneel Beheer. Dit levert extra werk en doorlooptijd op voor de functioneel beheerders van de VNAB. 

Wij willen graag alle leden en gebruikers de support geven die nodig is. Om dit zo goed mogelijk uit te kunnen voeren hebben wij uw medewerking nodig.

Wat vragen wij van u?

 1. Zorg dat uw medewerkers goed op de hoogte zijn (en blijven) van de VNAB ICT systemen.
  Zij kunnen daarvoor gebruik maken van help.vnab.nl en/of de opleidingen die de VNAB aanbiedt. Voor opleidingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met m.laarman@vnab.nl
  Op onze supportpagina help.vnab.nl staat alle gebruikersinformatie over de VNAB ICT systemen. Hier zijn ook downloads, veel voorkomende foutmeldingen (met oplossingen) en de release notes (waarin beschreven staat wat voor aanpassingen zijn doorgevoerd) te vinden. De beschreven functionaliteiten worden door onze medewerkers continue up-to-date gehouden. Nog geen toegang? Registreer met deze link.
 2. Zorg dat de juiste mensen binnen uw organisatie (‘key-users’ en/of functioneel beheerders) geregistreerd zijn als meldingbeheerder voor uw organisatie.
  Wij versturen periodiek alle organisaties een overzicht van de huidige meldingbeheerders, waarbij wij vragen om te laten weten of er eventueel aanpassing nodig is.
   
 3. Zorg dat deze key-users bekend zijn bij de andere gebruikers van de VNAB ICT systemen.
  Het is de bedoeling dat gebruikers met vragen, foutmeldingen en wensen eerst contact opnemen met een meldingbeheerder binnen de eigen organisatie (nadat ze eerst op help.vnab.nl hebben gekeken). Wellicht kan de meldingbeheerder al helpen. Zo niet, dan kan de meldingbeheerder een melding aanmaken in het Meldingensysteem. 

Is Functioneel Beheer nog wel bereikbaar via e-mail of telefoon?

Ja, natuurlijk. Maar u helpt ons om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, door zoveel mogelijk volgens de hierboven beschreven procedure te werken. Bedankt voor de medewerking!