iDOSplatform

tand van zaken

iDOSplatform

Sinds de bouw in 2018 en de ingebruikname begin 2021, heeft het iDOSplatform een enorme groei doorgemaakt. In dit artikel zetten we de ontwikkelingen voor u op een rij.

Substantiële groei gebruik

Zoals verwacht, is het gebruik in 2022 enorm toegenomen, mede door de druk vanuit verzekeraars. Op dit moment hebben meer dan 20 makelaars het iDOSplatform in gebruik genomen. Met zo goed als alle VNAB verzekeraars die polissen voeren voor branches (Brand, Land-/werkmateriaal, Zeevaart, Binnenvaart & Pleziervaart) die in het iDOSpl@tform vastgelegd kunnen worden, is al gestructureerde polisdata via het iDOSplatform gedeeld. Eind 2022 waren er ruim 9300 actieve dossiers met daarin informatie over meer dan 85.000 verzekerde objecten. De komende maanden wordt een substantiële verdere groei verwacht aangezien diverse (grote) makelaars zullen starten met de overvoer van hun portefeuille. 

Makelaars waarderen de uniformiteit van de data waarmee ze voor hun klanten hoogwaardige overzichten kunnen genereren. Daarnaast maakt het iDOSplatform complexe berekeningen inzichtelijk voor klant, verzekeraar en makelaar. Ook in geval van BIPAR-polissen waarbij verschillende premie-afspraken per verzekeraar van toepassing zijn. 

Kortom: het iDOSplatform bevat voor makelaars en verzekeraars een groeiende schat aan gestandaardiseerde en gestructureerde polisdata. Voor verzekeraars is het essentieel om koppelingen te realiseren naar de eigen backoffice systemen. Daarmee verzilveren ze de waarde van deze iDOS-data doordat het geautomatiseerd verwerken in de eigen backoffice dan mogelijk is, in plaats van het handmatig overtypen. Diverse verzekeraars hebben deze koppelingen op de IT-kalender staan en de eerste verzekeraars zijn gestart met projecten om deze koppeling te realiseren.

Conversieteam

Om makelaars te ondersteunen bij de dataconversie naar het iDOSplatform, werd in mei 2022 het conversieteam geïntroduceerd. De benodigde kennis vanuit de VNAB wordt door het conversieteam ingezet om de vertaalslag van de bestaande specificaties naar de formats van het iDOSplatform te maken. Vier makelaars hebben dit traject inmiddels succesvol afgerond met behulp van enthousiaste werkstudenten. Eén makelaar is nog bezig. Voor meer informatie en het inzetten van het conversieteam kunt u contact met ons opnemen via idos@vnab.nl.

Ontwikkeling 2022 en vooruitzicht 2023

In 2022 heeft de nadruk vooral gelegen op beheer:

  • Juistheid van vastlegging (juiste data, juiste werking)
  • (Kleine) gebruikerswensen ten behoeve van gebruikersgemak/ duidelijkheid/ snelheid
  • Bugfixes
  • Performanceverbeteringen
  • Werkmaterieel: externe datakoppeling t.b.v. binnenhalen voertuiggegevens van gekentekende voertuigen ‘Gebruik open data RDW’ (gratis)

Voor dit jaar ligt de focus op:

  • Performance (zeer grote objectlijsten (>5K objecten)
  • BIPAR polissen (uitbreiding functionaliteit, zoals meer inzicht in premievoeten/bedragen per verzekeraar, rekenfile die ook gebruikt kan worden bij prolongaties en specificaties)
  • SIVI: Onderzoek naar omzetten bestaande WS responses naar AFD 2.0-taal
  • Addendum functionaliteit: mogelijk maken van wijzigingen in voorgaande premieperiode
  • Klant/agent portal: online inzage in iDOSplatform specificatie en start mutaties aanleveren door klant/agent